Symbolismus ČTYŘKY nejen v astrologii

Symbolika čísla čtyři je v astrologii spojena s kvadraturou, aspektem – úhlem 90° nebo 270°. Z geometrického pohledu jde o kruh rozdělený na čtyři čtvrtiny nebo o čtverec. Pokud je z cyklického konjunkce počátkem, opozice vyvrcholením každého cyklu, pak kvadratura nás přivádí ke krizi, jejíž řešení si žádá čin. V případě kvadratury rozběžné to bude čin spíše fyzický, v případě kvadratury doběžné půjde spíš o čin duševní, o systémové řešení.

Čtyřku můžeme zakreslit jako čtyři body – hroty čtverce. Z cyklického pohledu se první krok vyznačuje subjektivním bytím, druhý krok soustřeďováním, třetí krok životodárným uspořádáváním, čtvrtý krok je pak činem, kterým se oddělujeme od východiska minulosti a vyrážíme rozhodně na cestu životem. Pokud se od formalismu minulosti odtrhneme a přestaneme napodobovat vzorce myšlení, bude nám odměnou bujný výtrysk tvůrčích sil. Pokud se však neoddělíme od zastaralých vzorců setrvačnosti, dojde k regresi, z níž se budeme těžko vzpamatovávat a patrně ztratíme svoji autenticitu. Příkladem může být situace začínajícícho spisovatele, který chce psát jako jeho vzor. Dokud si neuvědomí, že nemá smysl napodobovat cizí styl, bude jeho práce klopotná a výsledek nezajímavý. V okamžiku, kdy vzdá marnou snahu „psát jako“ a začne psát sám za sebe, z vnitřní nutnosti začnou se myšlenky – slova klást samy na papír.

Z hlediska strukturální antropologie jsou v rodině čtyři základní funkce: otec, matka, dítě a tchán nebo tchyně, přes něž se jedna rodina spojuje s rodinou jinou. Každé řádné antické město se snažilo být čtvercové a mělo čtyři brány směřující ke čtyřem světovým stranám.

V astrologie nacházíme řadu čtveřic: v prvé řadě čtyři prakvality: teplo, chladno, sucho a vlhko; čtyři živly projevující se v sublunárním světě, čtyři hlavní fáze Měsíce, čtyři kritické body dávající vznik ročním dobám: rovnodennosti a slunovraty, čtyři „rohy“ počátky čtyř kvadrantů horoskopu: ascendent – místo, kde Slunce nebo ekliptika vychází, descendent – místo, kde Slunce a ekliptika zapadá za obzor, medium coeli – střed nebes, kde Slunce stojí o pravém poledni a kde ekliptiku půlí místní poledník, imum coeli – hlubina nebes, kde stojí Slunce na místním poledníku o pravé půlnoci.

Kvadratury vnášejí do horoskopu činorodost, ať už fyzickou (kvadratura rozběžná 90°), nebo duševní (kvadratura doběžná 270°)

Pavel Turnovský © 2010 Text je upravenou a rozšířenou verzí článku pro časopis Regenerace

Comments are closed.