VENUŠIN SYNODICKÝ CYKLUS

SYNODICKÝ CYKLUS VENUŠE A SLUNCE

Z geocentrického pohledu se ani Venuše nevzdálí od Slunce natolik, aby s ním utvořila nějaký velký, významný aspekt. V největší výchylce – elongaci – je venuše vzdálena od Slunce 48o, v úvahu přicházejí kromě konjunkce a oktilu pouze drobné aspekty jako je polosextil, decil a novil.

Moderní astrologové asimilovali pojetí Dana Rudhyara ze šedesátých let minulého století, které využívá toho, že Venuše vychází ráno před Sluncem, jako Jitřenka, nebo po něm zapadá jako Večernice. Také směr pohybu přímý – direktní nebo zdánlivě zpětný – retrográdní hrají v této interpretaci důležitou roli, stejně jako případná stacionarita.

Venuše vycházející ráno před Sluncem je všem dobře známa jako Jitřenka (Aurora), kterou můžeme spojovat s Venušiným domicilem v Býku. Pokud nalezneme kdekoli v horoskopu Jitřenku, můžeme si být jisti, že vůdčí životní silou u tohoto člověka budou emoce nebo intuice. V mnoha případech máme před sebou extraverta, který v extrémních případech může vést až bezuzdný, nespoutaný citový život. Do vztahů se vrhá žhavě, s naivní otevřeností, takže často zažije zklamání. V pozdějších letech si pak nasazuje masku chladu jako vlastní obranu, přestože dál zůstává uvnitř spontánní, dychtivý a impulzivní. Člověk narozený pod Jitřenkou bývá vysoce tvořivý, cítí se zvěstovatelem a snaží se promítnout a uvést své myšlenky a vize do života, a ovlivnit tak svět, ve kterém žije. Venuši Jitřenku můžeme spojovat s jejím domicilem v Býku.

Pokud je Jitřenka retrográdní, naznačuje to nebezpečí, že člověk nemilosrdně odvrhne vše, co neodpovídá jeho představám.

Venuše, která vychází a zapadá až po Slunci je Večernice (Eos, Hesperos), kterou můžeme spojovat s Venušiným domicilem ve Vahách. Emoce u tohoto typu bývají intenzivní, ale jsou méně spontánní a bezprostřední, slouží k hodnocení činů a událostí z hlediska estetického a etického. Večernice bývá znakem životní moudrosti a dospělosti, jindy naznačuje citový život spoutaný tradicí, nebo duchovními hodnotami. Pokud je člověk s Večernicí vystaven dlouhodobému stresu a frustraci, mohou jeho emoce vybuchnout ničivou silou.

Retrográdní Večernice odpovídá asketickému typu, jehož pohnutky a hodnoty mohou být až v přímém rozporu s životními silami a instinkty. Stává se, že takový člověk je ovlivňován nebo dokonce posednut transcendentními světy a mívá výrazně individuální estetické projevy. V extrémních případech může vést retrográdní Večernice k rozpadu osobnosti doprovázenému šílenými a krutými skutky.

Pavel Turnovský

No Responses to “”

 • admin:

  Kopidlnský horoskop už má autora. ThDr. Milan Píša (inventor systému domů Amphora) určil jako autora významného pomořanského matematika, lékaře a astrologa Davida Herlitze (1557-1636). To, že měl vypracovat horoskop pro Albrechta z Valdštejna uvádí Claudia Brosseder v knize Im Bann der Sterne, kteroužto zmínku se mi podařilo najít a nález dr. Píši tím potvrdit. Pavel Turnovský

 • admin:

  myslím, že jsem grafickou úpravou ta hesla víceméně vytvořil

 • vilem:

  Potřeboval bych to v heslovitych vyrazech.

 • admin:

  tady je bezva materiál k honu na nový Měsíc (neomenium) po starodávném zvyku
  http://mesic.astronomie.cz/rekordy.htm

 • admin:

  to je J, které znamená, že se jedná o datum v Juliánském kalendáři a ne v našem Gregoriánském, ano a systém Porfyriův

 • V.:

  DRUHÝ ŘÁDEK horoskopu, který je výše:
  nelze přečíst údaj, který následuje za rokem -5, to písmenko-znak, vytečkovaný prostor:
  Luna konj.Jupiter (17.4. -5 3:15:00 GTM)
  Thanks for reply, 28.12.2009
  Systém domů: Porphyriův (?)

 • admin:

  díky, o Cheironovi panují neuvěřitelné spekulace a ne a ne je setřást

 • admin:

  i já Vám děkuji za Vaši vďaku :-)

 • Vdaka za zaujimavy blog

 • Ano, asi tak to je

 • admin:

  děkuji

 • Květa:

  Srdečně blahopřeji.

 • admin:

  Živlovou teorii a signatury se živly spojené můžeme směle považovat za konstrukt, proto je možné pracovat s takovými analogiemi, které se tomu kterému praktikovi osvědčují.

 • admin:

  Dobrý den, děkuji za komentář. Není to omyl, opírám se o přiřazení Petra Kohouta známého jako Pierre de Lasenic a o italské přiřazení karetních barev.

 • Marta:

  U čtyř karet živlů zamě máte zaměněné karty živlů vzduch. Nebo
  to máte jinak nastudované? Nevím ,jen upozorňuji.Přeji pěkný den.