ASTROLOGICKÁ PORADA – PRAXE A TEORIE

JAK PRACUJE ASTROLOGICKÝ PORADCE

Pavel Turnovský

Ač jsou podmínky astrologovy práce, lépe spolupráce s klientem rozpracovány v Etických zásadách humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, měli bychom si ujasnit jak má, nebo jak by měla probíhat samotná spolupráce klienta s astrologem. Tyto otázky vystupují důrazněji v tom případě, že nejde o jednorázovou astrologickou poradu, ale o opakovanou nebo dokonce dlouhodobou spolupráci mezi klientem a astrologem. K následující sérii poznámek k astrologické praxi mne inspirovala nanejvýš užitečná kniha Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru Doc. Ladislava Timuláka, Ph.D., slovenského psychologa a psychoterapeuta.

Postoje astrologa

Tato doporučení, jimiž se budeme zabývat, by měla vést k zlepšení a zvýšení efektivity pracovního spojenectví mezi astrologem a klientem. Je to zejména

Astrologova opravdovost (autentičnost)

Martina Lukášková k tomuto bodu podotýká: „Reflexe poradenské činnosti je možná při intervizi nebo supervizi, kdy si astrolog může uvědomit, jakým způsobem pracuje a zda mu to tak vyhovuje. Nejde o to, že by zjistil, zda to dělá dobře nebo špatně, dle měřítek druhých lidí, ale sám v přítomnosti druhých reflektuje, jak „to vlastně dělá“. Může si položit otázku: Jsem při konzultaci autentický? Na to si v duchu neodpovíme, neboť mechanizmy mysli a hodnot půjdou tak, že si vždy pro sebe najdeme odpověď ano. Odpověď ne, tu pocítíme tělesně, jako určitou nespokojenost, ošívání …a další po konzultaci a pak se lépe člověku samému stopuje, ale ani to nezaručuje, že dojdeme poznání. Opět si to můžeme přerámovat a upravit tak, aby spokojenost převládla. Přesto, bereme-li věc vážně, můžeme se při intervizi a supervizi dostat do stavu, kdy si v průběhu rozhovuru bude jisti svým stavem i škálami emocí. To může posloužit jako odrazový můstek pro následnou osobní-samostatnou sebereflexi.“

Otevřenost astrologa vůči klientovu vnitřnímu zážitkovému světu

Snaha astrologa empaticky rozumět klientovi (pochopení)

Skutečná astrologova snaha být nápomocen

Prvořadým zájmem astrologa by měla být pomoc klientovi. Astrolog by si měl být vědom motivů, s nimiž ke své práci přistupuje a vedlejší motivy například zvědavost na osobu klienta, nebo snaha vydělat peníze za každou cenu apod. eliminovat.

Astrologova otevřenost vůči změně

Etická zangažovanost astrologova ve vztahu s klientem

pokr. ETICKÉ OTÁZKY ASTROLOGA – článek Martiny Lukáškové

ASTROLOGICKÁ PORADNA PAVLA TURNOVSKÉHO

Pavel.Turnovsky@gmail.com

astrolog.pavel.turnovsky@seznam.cz

nebo pištena adresu:astrolog Pavel Turnovský, Jaselská 22, 160 00 Praha 6

No Responses to “”

 • admin:

  Kopidlnský horoskop už má autora. ThDr. Milan Píša (inventor systému domů Amphora) určil jako autora významného pomořanského matematika, lékaře a astrologa Davida Herlitze (1557-1636). To, že měl vypracovat horoskop pro Albrechta z Valdštejna uvádí Claudia Brosseder v knize Im Bann der Sterne, kteroužto zmínku se mi podařilo najít a nález dr. Píši tím potvrdit. Pavel Turnovský

 • admin:

  myslím, že jsem grafickou úpravou ta hesla víceméně vytvořil

 • vilem:

  Potřeboval bych to v heslovitych vyrazech.

 • admin:

  tady je bezva materiál k honu na nový Měsíc (neomenium) po starodávném zvyku
  http://mesic.astronomie.cz/rekordy.htm

 • admin:

  to je J, které znamená, že se jedná o datum v Juliánském kalendáři a ne v našem Gregoriánském, ano a systém Porfyriův

 • V.:

  DRUHÝ ŘÁDEK horoskopu, který je výše:
  nelze přečíst údaj, který následuje za rokem -5, to písmenko-znak, vytečkovaný prostor:
  Luna konj.Jupiter (17.4. -5 3:15:00 GTM)
  Thanks for reply, 28.12.2009
  Systém domů: Porphyriův (?)

 • admin:

  díky, o Cheironovi panují neuvěřitelné spekulace a ne a ne je setřást

 • admin:

  i já Vám děkuji za Vaši vďaku :-)

 • Vdaka za zaujimavy blog

 • Ano, asi tak to je

 • admin:

  děkuji

 • Květa:

  Srdečně blahopřeji.

 • admin:

  Živlovou teorii a signatury se živly spojené můžeme směle považovat za konstrukt, proto je možné pracovat s takovými analogiemi, které se tomu kterému praktikovi osvědčují.

 • admin:

  Dobrý den, děkuji za komentář. Není to omyl, opírám se o přiřazení Petra Kohouta známého jako Pierre de Lasenic a o italské přiřazení karetních barev.

 • Marta:

  U čtyř karet živlů zamě máte zaměněné karty živlů vzduch. Nebo
  to máte jinak nastudované? Nevím ,jen upozorňuji.Přeji pěkný den.