KURZ PRAXE HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

KURZ PRAXE HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

Tzv. TŘETÍ ROČNÍK – intenzivní sebezkušenostní, vzdělávací astrologický kurz pro vážné zájemce o praxi humanistické a transpersonální astrologie, (astropsychologie, psychoastrologie) je určen výhradně absolventům Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie pod vedením astrologa Pavla Turnovskýho a psychoterapeutky, arteterapeutky a astroložky Martiny Lukáškové.

Kurz Astrologické poradenství v praxi má čtyři části, které se budou průběžně střídat:
Technika astrologie – část zaměřená na rozvoj praktických astrologických dovedností výpočtů nativity, solárních a lunárních revolucí, sekundárních direkcí/progresí a progresivního lunačního cyklu. Zahrnuje práci s kalkulačkou a astrologickými efemeridami, seznámení s různými druhy astrologických domů, zákresů horoskopů, na práci s astrologickým spekulem. Lektor astrolog Pavel Turnovský


Filosofie astrologie – část zaměřená na prohloubení vědomostí nezbytných pro upevnění filosofických postojů, z nichž každý astrolog čerpá. Zahrnuje přednášky seznamující se základními koncepty a filosofickými postoji, kterými by se měl moderní astrolog inspirovat. Spojené s diskusí o daném tématu. Lektoři – astroložka Martina Lukášková, astrolog Pavel Turnovský


Praxe astrologie – část zaměřená na intenzivní práci s astrologickými technikami a interpretací horoskopů. Zahrnuje praktický výcvik ve vedení astrologické konzultace, osvojení větší jistoty při interpretaci. Nácvik použití astrologické technologie – kdy a jak danou astrologickou techniku použít. Účastníkům pomůže výcvik při vnímání vlastních procesů, které se odvíjejí při astrologické konzultaci, napomůže při reflexi toho, co se děje druhému, se kterým je vedena astrologická konzultace. Lektorka – astroložka Martina Lukášková


Část vzdělávací – zaměřena na získání potřebných teoretických znalostí, které pomohou účastníkům pochopit, jak svůj osobní proces, tak procesy jejich aktuálních či potenciálních klientů. Do této části bude patřit i zkušenost se supervizí pod vedením supervizora. Lektoři – astroložka Martina Lukášková, astrolog Pavel Turnovský.

Tento astrologický kurz je otevřen pouze pro prezenční studium, nahrávky budou pořizovány jen z technických výpočetních, filozofických a teoretických lekcí. Praktické hodiny nahrávány nebudou ani nebude dovoleno pořizovat účastníkům vlastní záznam.

Počet účastníků bude omezen na 15 osob.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti s výčtem počtu hodin, které v kurzu strávili. Podmínkou velkého diplomu, bude složení zkoušek.

Místo konání:

Mintaka – Centrála humanistické a transpersonální astrologie Martiny Lukáškové Praha 5, Radlická 99.

Termíny podzimu 2020: nejsou zatím určeny

Termíny budou stanoveny v průběhu podzimu. Účastníci by měli počítat s tím, že v závěru kurzu květen, červen proběhnou místo obvyklého rozvrhu dva celé víkendy začínající pátečním večer. Tyto víkendy budou věnovány supervizi a závěrečnému intenzivnímu opakování probíraných témat.

Rámcová struktura jednotlivých setkání:

neděle – 9.30 – 18.00 hod. Zařazeny budou přestávky bez odchodu na oběd. K dispozici bude delší přestávka a místní kuchyňka obsahující mikrovlnou troubu.

Počet hodin: 99 (30 teorie a 66 praxe)

Cena kurzu: 12 000 Kč (je možné domluvit splátkový kalendář)

Supervize

Supervize má v kontaktu s astrologií posunutý význam. Zaprvé je nutné připomenout, že se nejedná o kontrolu, ale podporu astrologovy práce. Supervize je proces sloužící k pravidelnému zvyšování profesionální kompetence astrologa, slouží jako jeho posila v osobním rozvoji, osvěžení, napomáhá chránit klienta, je prevencí proti syndromu vyhoření? a pomáhá upevňovat status astrologické profese. Supervize se zaměřuje na konkrétní obtížné situace, vznikající v prostředí astrologova pracoviště. Je to systematická pomoc při řešení profesních problému v neohrožující atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověka na jeho profesních starostech.

Syndrom vyhoření (burn–out syndrom) ohrožuje nejvíce ty pracovníky, kteří pracují s klienty a jejichž práce je závislá na mezilidské komunikaci. Syndrom je popisován jako duševní stav ohlašující se těmito příznaky: „člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce, ani radost ze života.“ Počáteční nadšení pro práci je vystřídáno rezignací a profesionální rutinou, která ohrožuje kvalitu poskytované péče. TOŠNEROVÁ, T., TOŠNER, J.:Burn-Out syndrom (Syndrom vyhoření). In: Řízení lidských zdrojů. Praha, AGNES 1999, s. 92.

kontakt: astrolog.pavel.turnovsky@seznam.cz

Pavel.Turnovsky@gmail.com

Astrologická škola pro statečné Turnovský Lukášková

Astrologická škola pro statečné (*1992)


No Responses to “”

 • admin:

  Kopidlnský horoskop už má autora. ThDr. Milan Píša (inventor systému domů Amphora) určil jako autora významného pomořanského matematika, lékaře a astrologa Davida Herlitze (1557-1636). To, že měl vypracovat horoskop pro Albrechta z Valdštejna uvádí Claudia Brosseder v knize Im Bann der Sterne, kteroužto zmínku se mi podařilo najít a nález dr. Píši tím potvrdit. Pavel Turnovský

 • admin:

  myslím, že jsem grafickou úpravou ta hesla víceméně vytvořil

 • vilem:

  Potřeboval bych to v heslovitych vyrazech.

 • admin:

  tady je bezva materiál k honu na nový Měsíc (neomenium) po starodávném zvyku
  http://mesic.astronomie.cz/rekordy.htm

 • admin:

  to je J, které znamená, že se jedná o datum v Juliánském kalendáři a ne v našem Gregoriánském, ano a systém Porfyriův

 • V.:

  DRUHÝ ŘÁDEK horoskopu, který je výše:
  nelze přečíst údaj, který následuje za rokem -5, to písmenko-znak, vytečkovaný prostor:
  Luna konj.Jupiter (17.4. -5 3:15:00 GTM)
  Thanks for reply, 28.12.2009
  Systém domů: Porphyriův (?)

 • admin:

  díky, o Cheironovi panují neuvěřitelné spekulace a ne a ne je setřást

 • admin:

  i já Vám děkuji za Vaši vďaku :-)

 • Vdaka za zaujimavy blog

 • Ano, asi tak to je

 • admin:

  děkuji

 • Květa:

  Srdečně blahopřeji.

 • admin:

  Živlovou teorii a signatury se živly spojené můžeme směle považovat za konstrukt, proto je možné pracovat s takovými analogiemi, které se tomu kterému praktikovi osvědčují.

 • admin:

  Dobrý den, děkuji za komentář. Není to omyl, opírám se o přiřazení Petra Kohouta známého jako Pierre de Lasenic a o italské přiřazení karetních barev.

 • Marta:

  U čtyř karet živlů zamě máte zaměněné karty živlů vzduch. Nebo
  to máte jinak nastudované? Nevím ,jen upozorňuji.Přeji pěkný den.