LUNAČNÍ CYKLUS V HOROSKOPU

LUNAČNÍ CYKLUS V NATIVNÍM HOROSKOPU

Tradiční astrologie posuzovala vztah mezi Sluncem a Lunou pouze na základě velkých, ptolemaiovských aspektů. Konjunkce – novoluní – byla považována za dobrou, pokud nebyla poškozena škůdcem, nebo špatným aspektem. Sextil a trinus naznačovaly štěstí, úspěch a dobré zdraví, kvadratura a opozice – úplněk – pak byly znamením životních překážek, slabého zdraví a špatných zkušeností se ženami. Symbolismus úplňku – světlo ve dne i v noci – však vylučuje rigidní řazení opozice mezi jednoznačně špatné aspekty.

Moderní astrologové začali využívat symbolismu lunačního cyklu, zavedeného Danem Rudhyarem ve čtyřicátých letech 20. století. V tomto dynamickém pojetí vycházíme z lunačního cyklu, který trvá přibližně 29,5 dne a začíná při novoluní, vrcholí za úplňku a končí s dalším novem. Lunační cyklus však není rozdělen jako u nás pouze do čtyř fází, ale do fází osmi, pro které má např. angličtina příslušné názvy, ostatně jako pro řadu dalších jevů, např. úplňků během roku. Každá osmina je tedy dlouhá 45° a trvá přibližně tři a půl dne. Fáze, při které se člověk narodil symbolizuje základní temperament člověka a způsob, jakým se staví k okolnímu světu. Velmi komplikované osobnosti mohou vyrůst zejména tehdy, když krátce po jejich narození, do několika málo hodin dojde ke změně fáze.

1. Novoluní (Luna 0°- 45° předbíhá Slunce), fáze vynořování

Jde o jakési znovunabytí vědomí. Lidé, kteří se narodí o této fázi jsou významně subjektivní a emocionální, reagují instinktivně a stávají se symbolem své doby, nebo zosobňují nějaké postoje či hnutí. Důležité také bývá případné předchozí zatmění Slunce, či Měsíce.

2. Srpkovitá Luna (Luna 45° – 90° předbíhá Slunce) (Crescent Moon), fáze uplatňování, prosazování se

Lidé narození o této fázi mají už více sebedůvěry, chtějí se prosadit a udělat dojem, zanechat svoji stopu ve světě. Mnohdy bývají téměř posedlí bojem proti starému.

3. První čtvrť (Luna 90° – 135° předbíhá Slunce) fáze činorodá

Tito lidé se vyznačují silnou vůlí, neustálou aktivitou, činorodostí, zdůrazňováním svého ega. Jejich činy mohou být buď hrdinské, nebo kruté, nemilosrdné.

4. Vypouklá Luna (Luna 135° – 180° předbíhá Slunce) (Gibbous Moon), fáze vyjadřování, hledání výrazu

Symbolika této fáze plyne z toho, že se jedná o čekání na úplněk, tedy hledání osvícení. Takoví lidé jsou přemýšliví, tvořiví, hledají neustále odpovědi na své otázky, pěstují introspekci a snaží se sloužit společnosti, v níž žijí. Mnohdy však tato služba může získat až tragikomické rysy.

5. Úplněk (Luna 180° – 225° dobíhá Slunce nebo 180° – 135° za Sluncem), fáze naplnění, osvícení

Takoví lidé jsou objektivní, při jasném vědomí, dostává se jim zjevení a osvícení. Mnohdy však odhodí pod dojmem ideálu vše, co není dokonalé, nebo ideálu neodpovídá. Pokud dojde během života k nezvládnuté krizi, může hrozit rozpad osobnosti. Nacházíme tu tak velmi protikladné osobnosti. Důležité je, zda o bezprostředně nastalém úplňku dochází k zatmění Měsíce.

6. Luna Rozsévačka (Luna 225° – 270° dobíhá Slunce nebo 135° – 90° za Sluncem) (Disseminating Moon), fáze syntézy

Tito lidé bývají rozsévači nových myšlenek, popularizátoři toho, co se naučili, inspirují a ovlivňují masy lidí, pokud se zvrhnou, mohou využívat masové psychózy ke svým účelům. Misionáři, křižáci, mnohdy fanatici.

7. Poslední čtvrť (Luna 270° – 315° dobíhá Slunce, 90° – 45° za Sluncem), fáze při níž se mění zaměření

Tato fáze je charakteristická krizí vědomí na rozdíl od první čtvrti, kde se jedná o krizi fyzickou. Lidé pod touto lunární fází narození zaměřují se poznenáhlu na budoucnost, bývají to průkopníci a reformátoři, ztělesňující své myšlenky, a protože jsou praktičtí, snaží se vybudovat organizaci, systém, který by jejich myšlenky uváděl do života. Jsou však mnohdy nepružní, rigidní a bývají obdařeni sarkasmem.

8. Balzamická Luna (Luna 315° – 360° dobíhá Slunce, 45° – 0° za Sluncem) (Balsamic Moon), fáze uvolnění

Lunární cyklus se chýlí ke svému konci a tak i lidé, kteří se za této fáze narodí, mohou být považováni za jakýsi konečný produkt své epochy. Bývají to proroci cele zaměření do budoucnosti, jsou si však dobře vědomi, jak důležitá je minulost, jak významně ovlivňuje a usměrňuje budoucnost. Rozsévají kolem sebe nové myšlenky a pomáhají lidstvu při jejich rozvíjení. Jsou ochotni obětovat se pro budoucí dobro lidstva. Ale ani zrození za této fáze nezaručuje samo o sobě konstruktivní a pozitivní postoje.

Pavel Turnovský

No Responses to “”

 • admin:

  Kopidlnský horoskop už má autora. ThDr. Milan Píša (inventor systému domů Amphora) určil jako autora významného pomořanského matematika, lékaře a astrologa Davida Herlitze (1557-1636). To, že měl vypracovat horoskop pro Albrechta z Valdštejna uvádí Claudia Brosseder v knize Im Bann der Sterne, kteroužto zmínku se mi podařilo najít a nález dr. Píši tím potvrdit. Pavel Turnovský

 • admin:

  myslím, že jsem grafickou úpravou ta hesla víceméně vytvořil

 • vilem:

  Potřeboval bych to v heslovitych vyrazech.

 • admin:

  tady je bezva materiál k honu na nový Měsíc (neomenium) po starodávném zvyku
  http://mesic.astronomie.cz/rekordy.htm

 • admin:

  to je J, které znamená, že se jedná o datum v Juliánském kalendáři a ne v našem Gregoriánském, ano a systém Porfyriův

 • V.:

  DRUHÝ ŘÁDEK horoskopu, který je výše:
  nelze přečíst údaj, který následuje za rokem -5, to písmenko-znak, vytečkovaný prostor:
  Luna konj.Jupiter (17.4. -5 3:15:00 GTM)
  Thanks for reply, 28.12.2009
  Systém domů: Porphyriův (?)

 • admin:

  díky, o Cheironovi panují neuvěřitelné spekulace a ne a ne je setřást

 • admin:

  i já Vám děkuji za Vaši vďaku :-)

 • Vdaka za zaujimavy blog

 • Ano, asi tak to je

 • admin:

  děkuji

 • Květa:

  Srdečně blahopřeji.

 • admin:

  Živlovou teorii a signatury se živly spojené můžeme směle považovat za konstrukt, proto je možné pracovat s takovými analogiemi, které se tomu kterému praktikovi osvědčují.

 • admin:

  Dobrý den, děkuji za komentář. Není to omyl, opírám se o přiřazení Petra Kohouta známého jako Pierre de Lasenic a o italské přiřazení karetních barev.

 • Marta:

  U čtyř karet živlů zamě máte zaměněné karty živlů vzduch. Nebo
  to máte jinak nastudované? Nevím ,jen upozorňuji.Přeji pěkný den.