Ukázka struktury saturnsko-uranského cyklu

Synodický vztah mezi bezpečákem Saturnem a buříčem Uranem je ukázkový pro studium dění na společensko-kulturní rovině. Cyklus sice začíná konjunkcí, ale o tom jaký projekt bude spuštěn za konjunkce, se rozhoduje už za poslední osminy předchozího cyklu.

Saturnsko-uranský cyklus, který začal v roce 1897 vyvrcholil opozicemi v letech 1918/20 a skončil další konjunkcí v roce 1942  lze ilustrovat například na vztahu mezi narůstajícím vypjatým nacionalismem Němců a Čechů. Tento cyklus se samozřejmě neomezuje pouze na toto jediné téma. V každém oboru lidského snažení by se vztah mezi konzervatismem a revolučností dal strukturovat podobně. Nezapomínejme, že nacionalismus bylo původně v první polovině 19. století pokrokové  hnutí, které teprve v poslední třetině 19. století získalo rysy šovinismu a xenofobie. Ahlavně mějme na paměti, že Saturn a Uran symbolizují funkce a principy v každém organismu, v každém z nás.

Doběžný oktil předchozího cyklu 1890 (přehlídka zkušeností minuleho cyklu a výběr pro novou setbu): Česko-německá jednání, která měla vyřešit dosavadní národnostní spory vyústla v tzv. punktace (11 bodů), které odstartovaly proces rozštěpení Čech na české a německé oblasti, (1889 se narodil rakouský Němec Adolf Hitler)

Konjunkce 1897 (spuštění nového projektu): Badeniho jazyková nařízení, která pokračovala ve snaze o zrovnoprávnění češtiny jako úředního jazyka (1880 Stremayrova nařízení) vyvolala odpor německých poslanců, v Rakousko-Uhersku sílí německé nacionalistické tendence

Rozběžný oktil 1903/4 (překonání prvních překážek): další neúspěšný pokus vlády o novou česko-německou konferenci

Rozběžná kvadratura 1909 )možnost odpoutat se, přetnout okovy minulosti a vyrazit na novou cestu): další prohlubování česko-německých sporů, TGM vystupuje na říšské radě s kritikou rakouské justice a zahraničí politiky, která je už pod vlivem expanzivního Německého císařství

Rozběžný trioktil 1914/15 (výtrysk nahromážděných sil, které mohou jak tvořit tak ničit): výbuch 1. světové války a její bezprecedentní hrůzy, které rozpoutaly nacionalistické kruhy Německa a Rakousko-Uherska

Opozice 1918/20 (zaměr nese první viditelné a hmatatelné výsledky): rozpad Rakousko-Uherska a vytvoření ČSR a nástupnických států (vlna revolučních událostí v Rusku, Německu, Rakousku, Uhersku)

Doběžný trioktil 1923/25 (reakce na dosavadní výsledky procesu vede k přehodnocení prohloubení projektu): Hitlerův neúspěšný pokus o puč v listopadu 1923, inflace v Německu, Hitler obnovuje zakázanou NSDAP a rozhoduje se pro parlamentní cestu k moci

Doběžná kvadratura 1930 (systémová změna na základě dosavadních zkušeností): úspěch NSDAP v parlamentních volbách (2. nejsilnější strana), 1933 nacisté se chopili moci v Německu, národně-socialistická revoluce byla prý ukončena

Doběžný oktil (zaměření na budoucnost, stanovení dalšího postupu na základě dosavdního průběhu procesu): 1937 Hitler plánuje zničení ČSR, Henlein začíná spolupracovat na rozbití ČSR, 1938 anschluss Rakouska, vytvoření Velkoněmecké  říše, Mnichov, 1939 Protektorát Böhmen und Mähren, plány na poněmčení českého prostoru, 2. světová válka

1942 konjunkce  (spuštění nového projektu na základě dosažených výsledků předchozího projektu) Heydrich koncipuje praktické provedení totálního poněmčení českého prostoru, nejtěžší okamžiky našich dějin, naštěstí už jsou ve válce proti Německu USA a SSSR, Němci už nebudou mít sílu svůj plán provést, odkládají ho až na dobu po vítězství Německa.

Pro následující cyklus, který začal v roce 1942, vyvrcholil v letech 1965/6 a skončil v roce 1988 byly důležité trpké zkušenosti poslední osminy předchozího cyklu (1937-1942), na jejichž základě řada lidí začala vzhlížet k SSSR jako garantu příští existence Československa.

Přestože jsem průběh cyklu výrazně zredukoval a opominul méně dynamické fáze, je zřetelné, že i za kritických fází bylo dostatek příležitostí vzpamatovat se a provést nápravu probíhajících procesů, nicméně zejména ze strany německých a německo-rakouských politiků zaslepených pangermánskou expanzí takou vůli jsme nenašli. Budiž tento cyklus příkladem toho, jak se to dá jeho průběh totálně zvorat.

Uznávám, že nástin průběhu cyklu může se zdát až příliš v zajetí prostinké Hegelovy dialektiky, v budoucnu bude příležitost přehodnosti tento popis a předvést něco promyšlenějšího.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.