O zatměních Slunce ještě jednou

Každé zatmění Slunce nebo Měsíce je příležitostí vyprášit kožich významu zatmění v astrologii. Je to pochopitelné: Great Gig in the Sky zasahuje všechny struktury astrologické praxe. Aby bylo možné lépe interpretovat zatmění je třeba si v nich udělat pořádek. Jak zatmění Slunce tak zatmění Měsíce se řadí do cyklů zvaných Saros, které byly znovuobjeveny astronomickou komunitou a díky výpočetní technice posledních let se v nich pořádný pořádek udělal. Výsledky nalezneme na stránkách NASA. V současnosti probíhají zatmění 39 saros cyklů.

Viděli jsme snahu některých astrologů odpíchnout se při hledání významu zatmění od tzv.  mateřského zatmění, což je samozřejmě věc chvályhodná, kdyby byla udělána řádně.

Tak např. ono úplné zatmění Slunce z 26. dubna 1892 považované kvůli konjunkci Plutona s Neptunem za celosvětově důležitý horoskop, a jehož pás totality procházel západně od pobřeží Chile a posléze se lámal jižním směrem k Antarktidě (maximum na 42,5°S, 119,4°W,) bylo součástí 117 saros cyklu. Jeho mateřské (počáteční) částečné zatmění nastalo 24. VI.792 6:43 TDT juliánského kalendáře  (maximum 66,4°N, 80,5°W). Koncové částečné zatmění tohoto saros cyklu nastane 3.VIII.2054 18:04 TDT 69,8°W, 121,3°W). Švýcarskými astrology uváděné mateřské zatmění 10.X.991 juliánského kalendáře je počátečním zatměním 127. saros cyklu.

Území Čech (Moraváci prominou) se nacházelo v pásu totality v historických dobách zatím jen třikrát. Je to poměrně málo, ale taková západní Belgie je na tom ještě hůř.

29. X. 878 (jul.kal.) tzv. „Sámovo“

115 saros cyklus, který začal zatmění 21.VI.662 jk a skončil zatměním 22.VIII.1942

7.VI.1415 jk tzv. „Husovo“

108 saros cyklus: 4.I.550 jk – 18.IV.1902

12.V.1706 tzv. „ztracené“ za krátké vlády reformního císaře Josefa I.

Ztracené mu říkám proto, že o jeho pozorování na našem území nemáme zpráv, nejspíš bylo špatné počasí.

133 saros cyklus 13.VII.1219 jk – 5.X.2499

Příští úplné zatmění na území Čech nastane

7.X.2135

Patří k 136 saros cyklu 14.VI.1360 – 30.VII.2622

Důležité zatmění

11.VIII.1999 tzv. „Nostradamovo“

145 Saros cyklus 4.I.1639 – 17.IV.3009

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.