VZDUŠNÝ ŽIVEL Z HLEDISKA ASTROLOGIE

Na rozdíl od ohně, který vede k zrození individuality, vzduch je prostředkem komunikace mezi jedinci, které sdružuje do společenství. Vzduch je médium smyslových vjemů. Díky vzduchu vidíme, slyšíme, čicháme a tedy i chutnáme. Vzduch nese kyslík, díky němuž žijeme. V mnoha jazycích jsou dech, duch a duše slova významově blízká. Átman, pneuma, spiritus. Dech oživuje, oduševňuje, duch vznáší se nad vodami. Hospodin vdechl život člověku, podobně Amón je všem dechem života, Esetino dýchání z úst do úst oživuje Usíra. Nádech a výdech, znamení života. Zpěv. Duch, vítr, vane kudy chce. Co vydechnu, druhý vdechne. Rabbi Ješua z Nazareta známy jako Ježíš Kristus nás učí, že není důležité, co do nás vchází, ale co z nás vychází. Vzduch cirkuluje, podobně peníze, denáry tarotu. Komunikace slovní i dopravní, plachetnice, létadla…

V astrologii rozeznáváme čtyři mody vzduchu. Kardinální vzduch Vah, je spojen s vážením, hodnocením na základě vzorové hodnoty, kterou společenství uznává, archetypální hodnoty, která má váhu, která společenství spojuje, např. občanská práva, rovnost před zákonem. Stálý, fixní vzduch Vodnáře dává tvar, konkretizuje prvotní symbol archetypu jako ochranné duchovně společenská inteligence. Anděl strážný, svatý Václav, Duch svatý, který sestupuje na učedlníky, činí z lidí bratry a sestry, občany království nebeského. Proměnlivý vzduch Blíženců sdílí informace. In-formovat znamená nejen předávat zprávy, ale i utvářet, formovat, působit oživení, tedy napodobovat boha. Čtvrtá podoba je vnitřní letní vzduch oduševňující: dech, který se tají, duch letniční.

V astrologii lidé s převahou vzduchu bývají zvídaví a sdílní, pokud vzduch chybí mohou být nepříliš komunikativní.

Pavel Turnovský 2007, 2009 Text je rozšířenou a upravenou verzí článku pro časopis Regenerace.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.