URAN Z HLEDISKA MODERNÍ ASTROLOGIE

Uran je třetí největší planetou sluneční soustavy. Zvěrokruhem projde za osmesát čtyři let, v jednom znamení zůstává sedm roků. Je to první planeta, objevená v moderní době. I když byla pozorována nejspíš už dříve, 13. března 1781 ji objevil briský hudebník a astronom německého původu William Herschell, jehož jméno původně planeta nesla, než byla na návrh německého astronoma Johanna Bodeho přejmenována na Urana.

Řecký bůh nebes Úranos, ač synem bohyně Gaie (Země) poté co se zmocnil vlády nad světem, (tj. přemohl Chaos – prvopočáteční prázdnotu kosmického prostoru), se s ní oženil a z tohoto incestního svazku se zrodili Titáni. Úranos všechny své děti nenáviděl a svrhl je do hlubin země. Matka-manželka Gaia ponoukala Titány, aby za to Úrana svrhli a potrestali. Nejmladší Kronos (Saturn), zbavil Úrana mužství a prohlásil se sám za vládce. Tolik jedna z variant mýtu. Pro určení jeho astrologického významu a smyslu je však důležitější situace, za níž byl objeven, tedy období vítězství americké revoluce, zdokonalení parního stroje, úspěšného vzletu montgolfiery a u nás tolerančního patentu Josefa II. Tedy období všeobecných dosud nevídaných změn a revolucí.

Uran bývá spojován s revolucionáři, reformátory, originálními tvůrci, průkopníky nových cest. Obecně představuje vyzvání na novou cestu, tvorbu nového archetypu. Ve společnosti symbolizuje proces změn, jeho sedmiletý pobyt ve znamení dává každému člověku možnost probíhajícím změnám se přizpůsobit. Z pohledu rozvíjející se individuality symbolizuje jedince, kteří překračují konvence ať.už v dobrém či zlém. Na úrovni transpersonálního či duchovního hledačství Uran boří hranice, které Saturn vzbudoval, aby ochránil absolutní monarchii ega. Představuje též pokušení zabývat se neustále novými a novými naukami, bez toho, aby dotyčný hledající do nich hlouběji pronikl.

Mezi některými astrology je rozšířen bludný názor, že Uran je signifikátorem astrologie. Zapomínají na to, že astrologie není spojena s Uranem, ale s Úranií, jednou z dvanácti, mús, které doprovazely Apolóna. Pod její patronaci spadalo nejen hvězdářství, ale i počtářství.

Pavel Turnovský 2007, 2009 Text je rozšířenou a upravenou verzí článku pro časopis Regenerace
Více na: TransForMotor

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.