SATURN Z HLEDISKA MODERNÍ ASTROLOGIE

Saturn je druhou největší planetou naší sluneční soustavy. Je obepnut dvěma prstenci, tlustými pouhých několik set metrů, tvoří je úlomky ledu, prach, kameny a balvany nepříliš veliké. Prstence pozoroval už v roce 1610 Galileo Galilei, ale nedovedl odhalit jejich podstatu. Zvěrokruhem projde Saturn za dobu necelých třiceti let, v jednom znamení zvěrokruhu setrvává téměř dva a půl roku. Nese jméno hlavního římského boha, s nímž splynul řecký Kronos. Po porážce Titánů odešel Kronos do vyhnanství v italském Latiu, kde se stal spoluvládcem bájného krále Ianuse. Za jejich panování nastal Zlatý věk, na nějž lidé dodnes vzpomínají a do krajin bájné Arkádie touží se vrátit. Saturn ochraňoval přírodu, naučil lidi pěstovat ovocné stromy a vinou révu, dal jim také mravní řád. Štěstí oné doby připomínaly bláznivé svátky zimního slunovratu – Saturnálie.

Pro svůj pomalý rozvážný pohyb symbolizuje Saturn v každém organickém celku schopnost vymezit a zachovat strukturu organismu, zajistit jeho bezpečí. Je také pánem času, jeho značkou je srp, kterým symbolizuje zrání. Svým oběhem dělí náš život do třech třicetiletých období: dětství a mládí, dospělost, stáří. Bývá spojován s lidmi staršího věku, s autoritativními osobami, často konzervativního ražení, ztělesňující archetyp moudrého starce, zákonodárce a ochránce zákona. Na biologické úrovni tvoří kostru a buněčné stěny. Z hlediska společensko-kulturního dává zákony, řád a formu mezilidským vztahům, nejen těm obchodním. V životě jedincově představuje zákon vlastního bytí, potvrzuje jedinečnost individuální existence a stvrzuje jedincovo jméno. Z hlediska transpersonálního krystalizuje do podoby skupinových vzorů chování, přetrvávajících např. v legendách o neviditelných bratrstvech, lóžích, řetězech zasvěcenců, různém počtu spravedlivých, kteří tvoří morální pilíře našeho světa.

Pavel Turnovský
Více na: TransForMotor

Comments are closed.