Zvěrokruh – znamení Blíženců

Znamení Blíženců je dvanáctina ekliptiky, do níž Slunce vstupuje 20. nebo 21. května. Síly dne a princip rozmanitosti nabývají největší převahy nad silou noci a principem jednoty. Blíženci jsou proměnlivým projevem na vztahy a komunikaci zaměřeného vzdušného živlu, neseného podle alchymické teorie vnitřní jarní vodou. Třetí krok každého cyklického procesu je věnován systematickému uspořádání dosavadních zkušeností a informací. Beranův ohnivý impulz, vytrysklý z hlubin univerzálního vědomí Ryb, tvarovaný a kultivovaný soustředěným Býkem, přebírají Blíženci a v podobě znalostí je dál předávají a rozšiřují. Kardinální znamení žijí, fixní znamení formují (tvarují) a užívají, mutuální znamení sdílejí.

Blíženci, dvě hrající si děti, představují dychtivost po zkušenostech a znalostech všeho druhu, touhu odhalit možnosti, které byly dosud skryté. Jedincovo vědomí je jako loďka se skleněným dnem, plující po nedozírné hladině všemožných představ. Pod vedením navigátora – učitele, odhaluje individuálnímu vědomí, které se v Beranu vynořilo z kolektivního Ne-Vědomí (znamení Ryby), něco z jeho hlubinných oceánických tajemství. Mladistvý intelekt je inspirován a možná i zahlcen obsahem nespočetných informací a nezvyklých zkušeností, učí se spojovat slova do vět, myšlenky do koncepcí. Je třeba naučit se informace a metody užívat konstruktivně, nenechat se přemoci přemírou technických vymožeností, které jsou nám k dispozici. Na aktuální úrovni vědomí je tato aktivní síla Blíženců užívána k interpretaci, asociaci a klasifikaci počitků, a později, když se z loďky stane Nautilus kapitána Nemo, i pojmů.

Pavel Turnovský 2007, 2009, text je přepracovanou verzí článku pro časopis Regenerace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.