Zvěrokruh – znamení Býka

Znamení Býka je ta dvanáctina ekliptiky, do níž Slunce vstupuje 20. nebo 21. dubna. Síly dne nabývá nezadržitelně převahu nad silou noci, na severní polokouli je jaro v plném proudu. Býk je stabilizujícím projevem živlu země, neseného podle alchymické teorie vnitřní jarní vodou. Druhý krok každého cyklického procesu je věnován soustředění. Proto je ohnivý Beranův impulz, vytrysklý z hlubin univerzálního vědomí (Ryby), Býkem zachycen, pak tvarován, kultivován a nakonec předán následujícím Blížencům, aby Býčí produkty šířili.

Býk představuje sílu, která člověku, zvířatům a rostlinám umožňuje hrát jejich přirozenou roli v životním prostředí. Ocitáme se tu v krajině plodné, obhospodařované, ne však zdevastované. Lesy střídají louky a úrodná pole, silnice, cesty dokonce i železnice kopírují stejně jako potoky a řeky členitý terén. Vesnice se dá překřiknout a města mají dosud snesitelné rozměry, podobně jako rybníky a jezera. Vládne zde hospodárnost, ne lakota, účelnost nesvětí prostředky a produktivita neznamená růst růstu hrubého domácího produktu za každou cenu. Tradice ctí osvědčené postupy, ne staromilství zajetých kolejí. Setrvačnost vyrovnává výkyvy na cestě vpřed. Lidé tam obracejí pohled zpět, aby se přesvědčili jak daleko došli, ne aby tesknili po starých zlatých časech, nenávratné pohádce mládí, zdrclé krupičné kaši. Filosofové tam svět nejen vykládají, ale také vedou jeho uvážlivé proměny.

Pavel Turnovský 2007, 2009 Text je přepracovanou verzí článku pro časopis Regenerace

Comments are closed.