PLUTON Z HLEDISKA MODERNÍ ASTROLOGIE

Pluton byl objeven v roce 1930 fotografickou cestou na základě předchozích výpočtů. V roce byl 2006 na mezinárodní astronomické konferenci v Praze přeřazen mezi trpasličí planety, v astrologii si však svoje místo i nadále zachovává. Zvěrokruh projde za 245 let, pro svoji výstřední dráhu zůstává v jednom znamení 12 až 30 roků a přibližně na 20 let se dostává blíž Slunci než Neptun. Toto poslední období „kosmické inseminace“ proběhlo v letech 1979 až 1999, nejblíže Slunci se ocitl v září 1989. Jméno dostal podle návrhu jedenáctileté anglické školačky Venetie Burneyové z Oxfordu. Hádés bůh temnot a podsvětí byl tak obávaný, že se Řekové báli vyslovit jeho jméno a tak ho nazývali Plútón – Bohatý (obilím a lidmi). Bůh to byl zasmušilý, neoblomný, tvrdě leč spravedlivě trestající, pán a dárce všech pokladů ukrytých v zemi, tedy i obilí.

Pluton byl definitivně objeven v období celosvětové hospodářské krize, která přivedla v Německu k moci Hitlera, v Sovětském Rusku tou dobou upevnil svoji moc Stalin. Nacionalismus se proměnil v nacismus, komunismus ve stalinismus, zrodila se éra totalitních systémů a propagandy. Avšak věda, umění, psychologie a filosofie začaly spouštět sondy do hlubin dosud nevídaných.

Pluton představuje prozatím poslední fázi transformačního procesu. V případech, kdy se předchozí fáze nezdaří a zastaralé struktury přežívají dál, přichází extremismus a fanatismus. Pluton prohlubuje osobní a společenské krize, snaží se učinit dosažené proměny nezvratnými tak, že spálí mosty, po nichž by se dalo ustoupit zpět. Představuje nadosobní principy a ideje, jimž se dává jedinec do služeb, nebo naopak těží ze společenských, politických a duchovních krizí. Za dramatických okolností zbavuje jedince všeho zbytečného, ukazuje člověku jeho bytostné poslání. Symbolizuje primární chaos v okamžiku, kdy se v něm znovuzrozují struktury, podobně jako v nasyceném roztoku krystaly. Je to kritický okamžik, kdy se hraje o to, zad vývoj půjde vpřed, nebo se zvráti v regresi. Na Plutona můžeme směle pohlížet jako na semeno, které musí zemřít,aby se z něho zrodil nový život.

Pavel Turnovský
Více na: TransForMotor

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.