NEPTUN Z HLEDISKA MODERNÍ ASTROLOGIE

Neptun je v současnosti poslední planetou naší sluneční soustavy uznávanou astronomy. Celým zvěrokruhem projde jednou za 164 let, v jednom znamení tak zůstává 14 let. Je to první planeta objevená matematickou cestou. Na základě odchylek v pohybu Urana byl objeven 23. září 1846 německými astronomy Gallem d´Arrestem. Na přelomu let 1612 a 1613 sice pozoroval Galileo Galilei dvakrát jeho konjunkci s Jupiterem, ale považoval ho nejspíš za stálici. Neptun dostal jméno po římském bohu, který splynul s řeckým Poseidonem, vládcem toků a moře, stvořitelem koní a dostihů. Odznak jeho moci, zlatý trojzubec, kterým probouzel mořské bouře a drtil skály, se stal i jeho mezinárodní astronomickou i astrologickou značkou.

Neptun byl objeven v období vzrůstajícího odporu evropských občanských kruhů proti represivní politice zavedené po vídeňském kongresu, který vyústil v „jaro národů“ revolučního roku 1848. Proti konzervativně-absolutisticko-teokratickému, saturnskému pojetí moci stálo nesourodé spektrum liberálů, nacionalistů, socialistů, komunistů a anarchistů. Považujeme-li liberalismus a individualismu za projevy principů uranských, s projevy principů neptunských spojujeme nacionalismus, socialismus, komunismus: národ, nebo proletariát jako živý organismus, anarchismus jako bezbřehý systém samosprávné přímé demokracie. Neptun zapojuje menší organismy a systémy do systémů nepředstavitelně rozsáhlých, galaktických, universalistických. V čase jeho objevu byly poprvé použity secí stroj a novinová rotačka. Je signaturou chemického, zejména rop (kerosene) a položit tak základy k novému průmyslovému odvětví.

Neptun bývá zobrazován jako básník, hudebník, matematik, mystik, okultista, vizionář, romantik či divotvůrce. Neptun v každém systému působí jako universální rozpouštědlo, či jako Velký Rozrušovatel, snižuje úroveň energií působících v každém organismu, unavuje a vysiluje, oslabuje individualistickým Uranem pobořené hradby saturnského ega, zaplavuje jedince projevy kolektivní psychiky. Vrhá pochybnosti na všechno co společnost nebo jedinec považuje za hodnotné, přináší hluboké zmatky, přecitlivělost, úniky do nereálných světů, pocity marnosti, absurdnosti, které jsou nutné, aby bylo možné opustit staré a vydat se za novou hodnotou. Přináší však také soucit, vizi, inspiraci a touhu zúčastnit se nadosobních uspořádání a podniků. Universalizuje.

Pavel Turnovský
Více na: TransForMotor

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.