Zvěrokruh – znamení Panny

Do znamení Panny vstupuje Slunce 22. nebo 23. srpna. Panna  je proměnlivým a na vztahy zaměřeným projevem zemského živlu, rozdmychávaného vnitřním letním vzduchem. Znamení je přirozeně spojeno s Merkurem Epiméteem, jenž zapadá až po Slunci a který je spojen s filosofickou reflexí vnější i vnitřní skutečnosti. Panna symbolizuje kritické intelektuální a tvůrčí schopnosti, které umožňují nalézt v individuální osobnosti, výsledku biologické a psychické reintegrace, ty nejdůležitější a nejcharakterističtější rysy, s nimiž pak jednotlivec vstupuje do kolektivu znamení Vah.

V Raku se nám dostalo pevné citové základny, ve Lvu jsme v touze vyzařovat tvůrčí vitalitu vyrazili vstříc dobrodružstvím. V Panně jsme již tak zkušení a sebevědomí, že dokážeme pohlédnout sobě do očí, posoudit výsledky a tvůrčích procesů, jejich následků a jejich souvislostí, kriticky na základě sebereflexe, autoanalýzy a pod vedením zkušeného facilitátora. Meziprodukty zkušeností je třeba roztřídit a rozlišit podle jejich kvality, kritéria jsou však často až příliš závislá na společensko-kulturních ideologických vzorcích. Ke konečnému, i když stejně dočasnému tříbení dojde až na konci aktuálního procesu, tedy ve znamení Ryb. Zatím jsme pouze před obrátkou, před podzimní rovnodenností, před polovinou, před vyvrcholením cyklu. Proto se tato fáze procesu nazývá Panna, tedy mladá žena-kvalitářka, která provádí selekci, opravy a léčení podle vštípených kolektivních měřítek, připravena prožít hluboký vrcholný tvůrčí orgasmus.

Pavel Turnovský © 2008, 2010 text je rozšířenou a upravenou verzí článku pro časopis Regenerace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.