Zvěrokruh – znamení Vah

Znamení VAH

Do znamení Vah vstupuje Slunce 22. nebo 23. září. Váhy jsou kardinálním projevem vzdušného živlu, neseného vnitřní podzimní zemí. Nadešla podzimní rovndennost, cyklický vztah mezi světlem (princip rozmanitosti) a tmou (princip jednoty) dosáhl dočasné a velmi vratké rovnováhy a směřuje k převaze noci, k jednotě, ke sklizni významů. Znamení je přirozeně spojeno s Venuší Večernicí, jež zapadá až po Slunci a která je spojena spíš s hodnocením, než s bezprostředními a projevy bouřlivýc citů. Vzduch je prostředek komunikace, spojuje jedince do větších celků, slouží jako nosič informací, hodnot, znaků, symbolů i archetypů. Slovo vzduch připomíná slova dech i duch a je to právě Duch, který spojuje všechny lidské bytosti, bez rozdílu rasy a národa, který jedna , do jednoho Lidského celku, jako bratry a sestry, děti jediného Otce, kterého můžeme nahlížet buď jako Boha nebo jako Celistvost samu. Vzduch, který jedna živá bytost vydechla, vdechují další živé bytosti bez ohledu na to zda je to zvíře, člověk chudý, bohatý, černoch či běloch. Proto říká rabbi Ješua, kterého známe jako Ježíše Krista, že není důležité, co přijímáme, ale to co vydáváme, tedy vyzařujeme, vydechujeme. Duchem solidárnosti propojené mysli všech lidí, mají za úkol vytvořit síť planetárního vědomí.
Znamení Vah je kvůli symbolu vah obvykle spojováno s pojmy „rovnováha“, “vyrovnanost” ale i “váhavost “. To je ale prvoplánová, povrchní interpretace. Lidé, v jejichž horoskopu hrají Váhy významnou roli, nebývají vyrovnanější než lidé jiní. Ostatně funkcí vah je vážit, rozvažovat, tedy stanovovat hodnotu něčeho na základě přesně stanovených, společně uznávaných a užívaných hodnot, ne váhat. Vždyť i podzimní rovnodennost, která stojí na počátku znamení Vah je pouze dočasným rovnovážným stavem mezi světlem a tmou, podobně jako rovnodennost jarní. Zatímco jarní rovnodennost vede k individualismu, rovnodennost podzimní vede ke kolektivizaci, k pospolitosti. Dalším symbolickým nástrojem založeným na podobném principu je vahadlo a páka, která potřebuje pevný bod, o nějž se může opřít, aby fungovala. Tímto pevným bodem byměla být společně sdílená hodnota, např. rovnost před zákonem.

Pavel Turnovský © 2010, text je upravenou a rozšířenou  verzí článku pro časopis Regenerace

Comments are closed.