Krajina horoskopu

KRAJINA HOROSKOPU

Nativita, radix, horoskop zrození je prostý nákres sluneční soustavy z pozemského pohledu. Je to mapa či spíš plánek situace, za níž vstupujeme do krajiny života. Nepobýváme v ní sami, je to zároveň krajina kde žijí i ostatní lidé, s nimiž vstupujeme do vztahů. Mapa není krajina, říká Alfred Korzybski, mapa život v krajině nenahrazuje, ani ho nahradit nemůže. Umožňuje však lépe se orientovat, poznávat a pak i chápat. Každou mapu tedy i horoskop zaplňují znaky, zde značky planet i dalších astrologických prvků, číslice, zkratky. Považujme ji za zprávu, kterou nás oslovuje Celek větší než jsme my i naše společenství. Tuto zprávu zasílá Kosmos (kosmé, řecky krása), hájemství sil, jež dnes nazýváme transpersonálními a které kdysi byly považovány za božské. Tuto zpravodajskou mapu lze číst různě. Podobně i na krajinu se dívají různýma očima osadníci, kteří se rozhodli zde usadit, cestovatelé, kteří krajinou jen procházejí, geologové, studující její fyzické ustrojení. Horoskop ukazuje nejen věci zjevné, nacházející se na jejím povrchu a nad našimi hlavami, ale i ty skryté pod povrchem. Zručný astrolog, hvězdopravec, (logos, řecky slovo) z horoskopu zpětně určí čas a místo pro něž byl spočítán, neboť horoskop je také index.

Na krajinu i na horoskop se můžeme dívat z nejen z teoretického, praktického, či magického, ale i z estetického hlediska, tedy jako na obraz naší mysli, duše, psychiky, promítat do nich své duševní i duchovní stavy, tvořit ve spojení s nimi estetický objekt. Jakkoli kýčovité se mohou tyto scenérie jevit, působí mocně. Pohnutí naznačuje, že se v našem nevědomí hnuly ozdravné síly. Zasuté obsahy dostávají možnost se projevit, potlačené psychické funkce začnou sílit, prvky a složky oněmělé stereotypem začnou spolu hovořit, ztuhlé struktury se dají opět do pohybu.

Známe-li význam astrologických prvků, vytěžíme z jejich vztahu nejen znalost našeho psychofyzického a spirituálního ustrojení, můžeme jít i hlouběji, můžeme začít chápat jak nejlépe naši výbavu používat, setbu kultivovat, abychom se stali plně rozvitou osobností. Astrologie podobně jako alchymie zná a používá většinou cestu vlhkou. Cestu suchou však lze i zde nastoupit s pomocí transpersonálních sil, které vibrují krajinou jako neviditelné struny a jak říká Rudhyar už více než osmdesát let, hledají toho, kdo s nimi chce rezonovat, dát se do jejich služeb, obětovat jim plody svého snažení, stát se hybatelem nehybnosti, inspirátorem proměny.

Symboly začnou působit, už když stojíme vzpřímeni uprostřed krajiny – horoskopu: ve středu Země protnuty páteře lidí – společné životodárné kořeny lidství, jedinečný zenit s osamělou hvězdou nad našimi hlavami. Stačí vykročit a nechat se jí vést.

Pavel Turnovský (2006, 2009)
Více na TransForMotor

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.