SLUNCE Z HLEDISKA MODERNÍ ASTROLOGIE

Za pomoci horoskopů zkoumají astrologové život organických celků nebo organizovaných systémů aktivit, jimiž může být cokoli od atomů a molekul přes rostliny, zvířata, lidské bytosti a jejich společenství, planetu Zemi, sluneční soustavu, galaxii, až po vesmír – cyklokosmos. Astrolog nachází vzájemné vztahy v jakémkoli organizovaném celku přinejmenším mezi deseti funkcemi, respektive principy, které jsou ztělesňovány planetami, mezi než hvězdopravci odedávna počítají i Slunce a Lunu.

Znak pro Slunce je tvořen kruhem, který označuje vymezený prostor s tečkou vprostřed, počátkem jakéhokoli procesu (tao), bodem alfa našich životů, neboť  zdrojem životodárných energií, které z něho nejzřetelněji tryskají v podobě světla.

Slunce spojujeme se Silou Dne, principem rozmanitosti, s jangovým pólem čchi. Je zdrojem, ne však vlastníkem životní energie, která se projevuje vůlí, označuje ego, jáství, individuální pól naší existence. Vládne životodárnou oplodňující silou, symbolizuje v příbuzenských vztazích archetyp biologického otce. Funkci Slunce ve společnosti ztotožňujeme se snahou nesklonného ego prosadit svoji královskou vůli, získat uznání, moc a prestiž díky společenskému postavení, profesi, původu. Ve vztahu jedince vůči společnosti, symbolizuje vůli rozvíjející se osobnosti fungovat nezávisle na společensky zažitých představách a tradicích, jeho snahu rozvíjet, aktualizovat svůj vrozený či zděděný potenciál. Pokud jedincovy aspirace sahají dál, uvědomuje si, že je Slunce jen jednou z hvězd a tím je mu naznačena šance napojit se na vyšší transpersonální celek, symbolizovaný zpočátku galaxií Mléčné dráhy, jemu obětovat vědomě svoji vůli a bohatství plodů svých tvůrčích sil, nechat se vést hvězdou stojící symbolicky v jeho osobním zenitu. Ne nadarmo hrozí těsnou konjunkcí Slunce s Uranem na posledním stupni Lva osaměle zářný filosof Ladislav Klíma „Jsem absolutní vůle!“

Pavel Turnovský
Více na: TransForMotor

Comments are closed.