Symbolismus ŠESTKY nejen v astrologii

Symbolismus čísla 6 v moderní astrologii a numerologii

Symbolika čísla šest je v astrologii spojena aspektem sextilem 60° (rozběžným) nebo 300° (doběžným). Z geometrického pohledu jde o šestinu kruhu; dvojnásobkem sextilu je trinus (trigon), trojnásobkem je opozice.

Sextil bývá spojován s plodností, úrodností. Však také spojuje do činorodé jednoty dvě dosud na sobě nezávislé jednotky, kladné a záporné znamení zvěrokruhu, lichý a sudý dům, muže a ženu. Z pohledu procesního je šestý krok reakcí na následky často nezřízeného projevu životní síly v kroku pátém. Člověk už je natolik zralý, že dokáže přijmout nepříjemnou pravdu o sobě, dostatečně silný na to, aby své prohřešky napravil, svá zranění poléčil a sdostatek zkušený, aby ze svých produktů vybral to nejpozoruhodnější, s čím vstoupí v sedmém kroku mezi lidi na tržiště idejí.
Šestku můžeme zakreslit jako hexagon neboli šesticípou Davidovu hvězdu, v dualistických světonázorech symbolický průnik trojúhelníku světa hmotného s trojúhelníkem světa duchového. V okamžiku, kdy se hroty trojúhelníků hmoty a ducha sepnou, zajiskří život, dokud se trojúhelníky hmoty a ducha pronikají, život kolotá, když se trojúhelník ducha oddělí a nastaví trojúhelníku hmoty svoji stranu, která se tak stane úhlopříčkou, nastává smrt čtverce. V trojrozměrném zobrazení je ovšem ztělesněním šestky krychle, platonské těleso se šesti stěnami, spojované s živlem země. Ke čtyřem světovým stranám geografie a pátému směru vzhůru, přidává šestka směr dolů, do hlubin, v nichž máme všichni své společné kořeny. Spojnici zenitu (nadhlavníku) s nadirem (podnožníkem) lze vytvořit kdekoli na zeměkouli už jen tím, že stojíme rovně a tvoříme tak osu každého místa, která se s námi krok za krokem posunuje. Individualismus pětky je šestkou zakotven v jednotě. Můj zenit je jiného člověka nadir.

V astrologii známe šestku například v podobě šesti domů podzemní hemisféry vyhrazených rozvoji individuálnímu a šesti domů hemisféry nadzemní vyhražených spolupráci jedinců na společném úkolu.

Pavel Turnovský © 2010, text je rozšířenou a upravenou verzí článku psaného pro časopis Regenerace

Comments are closed.