Symbolismus JEDENÁCTKY nejen v astrologii

Symbolismus čísla 11 v moderní astrologii a numerologii

Symbolika čísla jedenáct je v moderní astrologii spojena s aspektem zvaným undecil (jedenáctina kruhu) a s jeho násobky. Rozběžné a doběžné fáze jsou undecil 32°8/11 a 327°3/11, biundecil 65°5/11 a 294°6/11 triundecil 98°2/11 a 261°a 9/11, kvartiundecil 130°10/11 a 229°1/11, kvinundecil 163°7/11 a 196°4/11.

Číslo jedenáct je číslo pozoruhodné. Je o jednotku větší než desítka vzbuzující představu celistvosti a o jednotku menší než představu dokonalosti vzbuzující dvanáctka. Jedenáctka tedy funguje jako nevyhnutelný a potřebný přechod z fáze zdánlivé celistvosti k fázi zdánlivé dokonalosti. Můžeme se na její význam dívat z hlediska teologie dobra a zla a tvrdit s Friedrichem Schillerem ústy postavy astrologa Seniho: „Jedenáct je hřích. Jedenáctka překračuje deset přikázání.“ Podobně můžeme zhanobit judeo-křesťanskou myšlenku dobrého stvoření a považovat snězení jablka poznání za příčinu pádu, místo toho, abychom ten čin pojímaali jako nutný výkrok na cestu poznání. Mohli bychom symbolismus jedenáctky odvodit i od počtu hráčů ve fotbale, ale to by byla dezinterpretace, neboť fotbal nás vede k číslu 22, jelikož mužstva musejí hrát dvě.

Jedenáctou harmonickou řadu zavedl do astrologie Marc Edmund Jones a spojil ji s lidským vědomím. Pravdou je, že běžně se undecilová řada v astrologii nepoužívá, nicméně v našem konceptu vymezují její hodnoty rozhraní mezi dvěma sousedními aspekty. Jedenáctiúhelník nese exotické jméno hendekagon a lze ho velmi složitým způsobem narýsovat pomocí kružítka a pravítka s přesností na 0,01°, čili 36 úhlových sekund. Hle, posvátná geometrie v praxi.

Z pohledu procesuální astrologie je jedenáctý krok spojen s inovací a reorganizací dosavadních vztahů se zaměřením na budoucí cyklus v doběžné fázi undecilu, která následuje po doběžném decilu a předchází doběžný polosextil a doběžnou aplikační konjunkci.

Pavel Turnovský

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.