ZEMSKÝ ŽIVEL Z HLEDISKA ASTROLOGIE

ŽIVEL ZEMĚ V ASTROLOGII

Zemský živel býval svázán s pevným skupenstvím hmoty. Díky objevům moderních fyziků víme, že odpovídá spíše vazebné, gravitační síle, která udržuje částice v ohraničených, organizovaných útvarech, majících zdání pevnosti. Na psychické úrovni vede k vytvoření ega, dávajícího stálost či odolnost charakteru.

V astrologii rozeznáváme čtyři podoby země. Kardinální země je aktivní síla, která vytváří anorganické, organické i společensko-politické celky (Kozoroh). Fixní, biologická ekologická i ekonomická je země živitelka (Býk). Mutuální země je inteligentní, vyběravá. Intelekt (inter – mezi a legere – vybírat), je totiž schopnost vybírat si to pravé (Panna). Čtvrtou podobou je země vnitřní, spojující podzimní znamení, země soudržnosti.

Země plodí veškerý život, je rodičkou i živitelkou. Symbol Matky Země, je však obvyklý jen u rozvinutých archaických a zemědělských civilizací. Antický sublunární svět, v němž se projevují čtyři živly, je dnes reprezentován v astronomii Gaiou, kamennou dvojplanetou tvořenou Zemí a Lunou. V hermetickém a psychologickém diskurzu je země zakoušena v podobách hrubého kamene výchozího stavu neofyta. Symboliku země ztělesňují pahorky či kopce, na nichž bývají božiště nebo hrady, skály či hory, na něž vystupujeme k setkání s transcedencí, projevuje se v nespoutané síle sopky, nebo naopak v poustevníkově jeskyni. Dračí sluj, vchod do nevědomí. Symbolika zahrnuje úrodné údolí a pole i smrtonosné bažiny, pouště, na níž přebývají démoni. My pozemšťané máme v zemi kolébku i hrob.

Ti, v jejichž nativitách je mnoho země nemusejí být přímo hmotaři, mohou hledat nadjistotu, kde země není tam chybívá stálost.

Pavel Turnovský

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.