JUPITER Z HLEDISKA MODERNÍ ASTROLOGIE

JUPITER

Jupiter je největší planeta naší sluneční soustavy. Patří do skupiny plynných obrů, je dvaapůlkrát hmotnější než ostatní planety. Zvěrokruhem projde za dobu necelých dvanácti let, v jednom znamení zvěrokruhu tak zůstává téměř rok. Jméno dostal podle hlavního římského boha Jupitera, původně boha čistého nebe a vesmíru, jemuž bylo podřízeno veškeré veřejné i soukromé dění. Z hlediska vývoje vědy je důležitý objev čtyř největších z jeho měsíců nezávisle na sobě Galileo Galileiem a Simonem Marinem v roce 1610. Šlo o první pozorování mimozemských měsíců, které také poskytlo argumenty pro obhajobu Koperníkovy heliocentrické teorie.Pro svoji enormní velikost a nejrychlejší rotaci mezi planetami, symbolizuje Jupiter v každém organickém celku jeho schopnost rozvoje, růstu, rozpínání, přijímání potravy a  její asimilaci, ale i přehánění a přepínání všeho druhu. Bývá spojován s lidmi středního věku a bohatýrské postavy, ve významném společenském, náboženském, finančním postavení, patří k němu kněží a učitelé-guruové. Z hlediska společensko-kulturního představuje prosperitu, bohatství, konjunkturu, sdílení cílů a ideálů, jimiž jsou společenství, státy, kultury a civilizace udržovány v chodu. Narozdíl od Venušiných vřelých lidských citů, jedná se u Jupitera o city tzv. vyšší. V životě jedincově představuje expanzi založenou na lidské soudržnosti a spolupráci, žoviálnost, vznešenost, hrdinství a hrdost na osobní jedinečnost, ale i velikášství a pýchu zejména na původ, pocit nadřazenosti nad stádem neindividualizovaných konformních bytostí, případně ztrátu kořenů. Z hlediska transpersonálního je spojován s pokorou, soucitem, šlechetností, vznešeností.

Pavel Turnovský 2009 Text je upravenou a rozšířenou verzí článku pro časopis Regenerace

Více na TransForMotor

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.