Zvěrokruh – znamení Lva

Do znamení Lva vstupuje Slunce 22. nebo 23. července. Na severní polokouli je to nejžhavější roční období, nazývané Psí dny na památku jednoho období egyptských dějin, kdy se v té době objevil těsně před východem Slunce na obloze Sirius, aby zvěstoval blížící se životodárné nilské povodně. Lev je stabilním projevem ohnivého živlu, rozdmychávaného vnitřním letním vzduchem. Je přirozeně spojen se Sluncem, s ohněm, který vzniká soustředěním slunečních paprsků lupou (Rakem) do ohniska – symbolicky VŮLE. Uprostřed znamení Lva je další ze sloupů zvěrokruhu, osobnost tu používá energii tvůrčím způsobem ať už jako prosté projevování životní síly, nebo na tvorbu děl či biologických potomků.

V Raku dostala naše osobnost pevné základy díky výchově stojící na tradičních rodinných, a většinou společensky přijatelných představách a zvycích. Ať už jsou tyto základy pevné, nebo ne, vydáváme se ve Lvu vstříc dobrodružstvím, toužíme překročit a rozšířit hranice našeho malého světa, sdělit své zkušenosti, city a nápady ostatním lidem. Můžeme se při tom chovat jako komedianti, baviči, gladiátoři, absolutističtí monarchové „králové Slunce“, kteří kolem sebe soustřeďují dvorní kamarilu svých obdivovatelů a nohsledů, miniaturní a falešnou napodobeninu sluneční soustavy, v níž žijeme. Po odchodu ze scény, po nás pak zbude nejspíš poušť – hic sunt leones. Můžeme mít také na paměti, že Slunce není středem naší sluneční soustavy, tím je barycentrum ležící mimo jeho střed, že Slunce je sice zdrojem životodárné síly-světla, ale není jeho majitelem, pouze „kohoutkem“, kterým energie prýští. Slunce domácí znamení Lva (zlato času) je také první připomínkou možnosti být ve styku s transcendencí a světlo a osvícení kolem sebe nejen symbolicky („Jsem absolutní vůle“ lva filosofa Ladislava Klímy), ale i fakticky šířit. Plody, které naše hra zůstaví, budou podrobeny kritice v příštím kroku.

Pavel Turnovský © 2008, 2010 text je rozšířenou a upravenou verzí článku pro časopis Regenerace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.