Zvěrokruh – znamení Raka

Do znamení Raka vstupuje Slunce 21. nebo 22. června o letním slunovratu. Síla dne a princip rozmanitosti nabyly největší možné převahy nad silou noci a principem jednoty. Je nejdelší den v roce. Slunce se převaluje líně vysoko nad obzorem, nemá, kam by po klouzačce ekliptiky spěchalo. V okamžiku vesmírného poledního klidu zaúčinkuje nejhlavnější ze všech principů: princip zvratu a se princip jednoty probouzí k novému životu, podzemní vody vytrysknou pramenem Života. Stvoly, pně, větve a listy zvoní mízou a vzpínají se za Sluncem  jako katedrály. Stavba je dokončena, připravena sloužit, dát život budoucí generaci. Rak je základním projevem vodního živlu, provzdušněného vnitřním letním vzduchem. Příliv a odliv, cirkulace, proudění. Ve zpívající fontáně se o svatojánské noci zrcadlí nebesa.

V Blížencích jsme byli zahlceni informacemi. Teď v Raku stojíme u studny, v bezpečí našeho rodného domu, tvrze, v níž se nám dostalo výchovy, emocionálních základů osobnosti. Jsou tyto základy natolik pevné, že se můžeme bez obav vydat na cestu k domovům jiných lidí, k cizím tvrzím, cizím základnám? Jsme ochotni vyrazit do světa, poznat jiné lidí než ty zdejší, navázat s nimi vztahy, podniknout s nimi dobrodružství, dosáhnout naplnění rozvinuté osobnosti a pak se vrátit domů obohaceni novými myšlenkami, novými poznatky? Zůstaneme stát na prahu rodné chaloupky, rozechvěni touhou po světě či ochromeni strachem z něho? Budeme se probírat skladištěm vzpomínek na skutky našich předchůdců? Stane se Rak věží posledního útočiště obránců hradu, nebo základnou, z níž vyrážíme statečně na cestu ke svým kořenům?

Pavel Turnovský© 2008, 2010 , text je přepracovanou verzí článku pro časopis Regenerace

Comments are closed.