Posts Tagged ‘znamení Berana’

Zvěrokruh – znamení Berana

Do místa, kde ekliptiku směřující k severnímu pólu, protíná rovník, tedy do bodu jarní rovnodennosti, vstupuje Slunce 20. nebo 21. března. Síly Dne a Síly Noci, Světlo a Tma, Jang a Jin, Princip Rozmanitosti a Princip Jednoty, individualita a kolektivita jsou v dočasné rovnováze. Beran je základním, kardinálním projevem živlu ohně, neseného podle alchymické teorie vnitřní vodou. Jde o první z dvanácti kroků každého cyklického tao procesu. Podle manicheistického dualistického náhledu počínala zde involuční část procesu, duch vtěloval se ve hmotu, aby v evoluční části opět se hmoty zbavoval. Kromě involuce a evoluce, působí tu však další síla, devoluce, která přenesla minulý cyklus do cyklu současného. Ne všechny možnosti totiž byly rozvinuty, odpadní produkty nechť tedy poslouží jako výživa rostlinám i semenům, koncentrovaným výsledkům předchozího procesu. Je třeba znovu je pustit do oběhu, recyklovat, dát šanci novému životu. K tomu je třeba energie. Energie prýštící Sluncem bere v Beranovi na sebe podobu energie elektromagnetické, jež je potřebná všude tam, kde má být Život a pohyb.
Read the rest of this entry »