Symblismus JEDNIČKY nejen v astrologii

Symbolika čísla jedna je v astrologii spojena s konjunkcí, aspektem – úhlem – mezi dvěma prvky horoskopu, které nedělí buď žádná, nebo jen minimální vzdálenost v dovoleném orbisu – rozpětí. Jde tedy o zdánlivé setkání dvou planet, či planety a hvězdy, nebo jiných prvků horoskopu.

Typickým příkladem konjunkce je novoluní, spojení Slunce a Luny, k němuž dochází každý měsíc. Speciálním případem novoluní je zatmění Slunce, to znamená překrytí disku Slunce deskou Měsíce. Podobným jevem je přechod Merkura a Venuše přes Slunce a dotek, případně následné překrytí hvězdy nebo planety Měsícem. Optické spojení Měsíce a Venuše, případně Jupitera, patřícím k nejasnějším tělesům na obloze, bývá pozoruhodným divadlem, kterému byla věnována výjimečná pozornost. Památku na setkání Luny a Venuše máme např. v datu, kterým počíná muslimský kalendář předvečer 16.7.622, tedy jeden den po matematickém novoluní, kdy je Luna poprvé viditelná po západu Slunce. Srpek nového Měsíce v kontaktu s „hvězdou“ Venuší je oblíbeným muslimským symbolem.

Podobně setkání Luny s Jupiterem 17. dubna roku 6 př.n.l. by mohlo být podle astronoma Michaela R. Molnara onou hvězdou betlémskou, která třem králům, mágům či vzdělancům z východu zvěstovala narození Spasitele Ježíše Krista.

Slovo konjunkce má původ v latinském jungere spřahat, spojovat. Konjunkce je nejen dvojspřežím, jhem čili jógou, ale i zvěstovatelkou nového cyklu, spřaženého s cyklem předchozím. První krok se odehrává v subjektivitě, nerozlišující příliš vnitřní a vnější svět. V okamžiku konjunkce a v její rozběžné, separační fázi je nasazen nový tón, založený na předchozích zkušenostech shrnutých do podoby semene za doběžné, aplikační konjunkce.

Jedničku, počátek všech čísel, můžeme zakreslit jako bod, nebo jako zásek, čárku římské číslice, jejíž falický tvar připomíná zdroj plodivé síly.

Jedna, jednotka, jedinečnost, ale také jednota. Ráz jako první krok. Řecky monos (monáda, monoteismus, monarchie, monogamie), latinsky solus (singularita, singulár, singl, sólo), unus (unie, uniforma, unisono, unifikace).

Pvel Turnovský (cc att) 2009. Text je upravenou a rozšířenou verzí článku pro časopis Regenerace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.