Rudhyar: Můj postoj k astrologii

Astrologie – a mám zde na mysli zejména astrologii nativní, která se zabývá horoskopy lidských bytostí – je uměním objevovat smysl života jednotlivce a všeho, co se se odehrává během jeho života, nahlíženého jako celek od zrození po smrt. Astrologie by měla být považována za určité poselství, které vesmír předává tomu jedinci, kterému se podařilo plně navázat k vesmíru vztah, tak jako jednotlivá buňka těla se vztahuje k celku těla. Nativní horoskop vám pak ukazuje, jak využít nejlépe potenciality (možnosti), které vám celý váš život skýtá. Nativní horoskop je vzorec, který definuje individualitu vašeho života. Všechno v něm je pro vás to pravé, pokud přistoupíte na jeho bytostný význam. Astrologie vás pak může vést při objevování tohoto významu, při dekódování symbolické řeči nebes – ale jen tehdy, když ji jaksepatří používáte. Astrologie totiž není prediktivní věda.

Planety, uvažovány jednotlivě, nevyvíjejí přímý fyzický „vliv“ na lidskou bytost. Je však třeba brát v úvahu stav celé sluneční soustavy v okamžiku vašeho prvního nádechu – a v jakémkoli okamžiku pozdějším – v okamžiku nastolení vašeho vztahu k vesmíru. V okamžiku, kdy jste se stali aktivními účastníky na otevřeném životním prostředí vesmíru. V okamžiku, kdy jste začali dýchat vzduch, který jakákoli jiná živá entita už dýchala nebo dýchat bude.

Události jako takové nejsou nejdůležitějším faktorem v lidském životě. Důležitý je však smysl, který jim člověk dává, důležité je, co si s událostmi počne.

Konečný význam nemá jediná planeta, jediný aspekt, který planety spojuje, ale vzorec celého horoskopu, totální obraz toho, co je váš život, totální obraz následných fází jeho rozvoje. Ten k vám promlouvá o celkovém procesu aktualizace, uskutečňování vašich vrozených schopností, jak se rozvíjejí fázi po fázi, cyklus za cyklem.

Astrologie by mohla být pro lidstvo požehnáním, pokud by byl kladen důraz na některé její dnešní vývojové trendy, nebo kletbou, protože ji lze zneužít. Astrologie není uměním možného a není to věda, která se zabývá tím, co se stane.

Comments are closed.