MUNDÁNNÍ ASTROLOGIE ukázka učebního materiálu

PŘEHLED MUNDANNÍ ASTROLOGIE

Pavel Turnovský

Podle filosofa Zdeňka Kratochvíla „astrologie byla v nejstarší době chápána jako výklad „písma nebe“, hlavně pozic planet ve znameních zodiaku. Pojem „písma nebe“, ze kterého lze přečíst význam pozemských dějů, potkáváme v řadě starých kultur. V Řecku se astrologie objevuje začátkem helénistické doby, a to jako racionalizující recepce babylonských nauk. K tomu přistupuje pojetí člověka jako mikrokosmu a sounáležitost jednotlivých částí lidského těla s kosmickými silami. „Hermetický“ princip „co je nahoře, je i dole“ byl prý i jakýmsi metodickým klíčem astrologie. Platonici někdy astrologii považují za svého druhu teologii, z aristotelské tradice zase přistoupí pojetí kauzálního výkladu „působení planet“. Základním pramenem středověké a renesanční astrologie je Ptolemaiův spis Tetrabiblios (Čtyři knihy astrologických předpovědí), se kterým se latiníci seznámili prostřednictvím Arabů.

Renesanční zvnějšnění hermetických nauk se týká i astrologie. Jako se pro alchymisty stalo kamenem úrazu zlato, tak jím pro astrologii bylo předpovídání budoucnosti. Už antická astrologie tím překročila rámec čisté souvztažnosti nebeských a pozemských dějů. Arabové tuto tendenci posílili svým fatalismem a kultem nutnosti natolik, že v renesanci byla astrologie považována především za metodu předpovídání budoucnosti. Proti tomu se osamoceně postavil až Johannes Kepler, jehož způsob myšlení byl astrologii a jejímu kontextu občas blízký. Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (Od Homéra po Descarta) kapitola 17.4 Renesanční astrologie.

Nicméně věštilo se odjakživa příležitostně nebo soustavně ve všech civilizacích. Ve Starém zákoně se např. připomíná babylonský zvyk věštit o novoluní. Je třeba si uvědomit, že staří astrologové věnovali pozornost rozmanitým jevům na obloze, které dnes patří spíš do oblasti meteorologie.

Anne Cheng (Dějiny čínského myšlení str. 39) upozorňuje na racionální podobu věšteb v Číně: Bude pršet. Nebude pršet. Úroda bude dobrá. Král by se neměl spojit s tím a tím kmenem. Iniciativu má člověk, on navrhuje a bohům nezbývá než působit.

Věštby Apollónovy kněžky Pýthie z Delf, bývají naproti tomu někdy rozumné jindy mnohoznačné. Např. věštba lýdskému králi Kroisovi na dotaz, zda bude jeho výprava proti perskému králi Kýrovi úspěšná, zněla: „Překročíš-li řeku Halys, zničíš velkou říši.“ Kroisos zničil velkou říši, ale tu svoji.

INSTRUMENTARIUM MUNDANNÍ ASTROLOGIE:

1/ Radixy – výchozí horoskopy

a/ státu, nástupu dynastie na trůn, jmenování vlády a důvěry jí projevené, organizace, hnutí, náboženských epoch, kalendářů s nimi spojených, společenství, firmy apod. počítaný pro okamžik vzniku, vyhlášení. S těmito radixy lze pracovat jako s nativitami lidí, používat všechny běžné analytické a prognostické metody jako např. tranzity, revoluce, direkce. Potíž s těmito horoskopy spočívá v často nejistém datu a čase vyhlášení nebo vzniku, případně v několika možných radixech v případě států, které podstupovaly častou proměnu.

Příklady:

Povolání Přemysla Oráče na knížecí stolec 13.5.722 o polednách, Stadice (Václav Hájek z Libočan – naprostá fikce) Slunce v Býku v konjunkci s hvězdou Aldebaran.

Zlatá bula sicilská: 26. 9. 1212 v Basileji (čas neznámý, v úvahu přichází zejména poledne, odpoledne 16:00:38 UT bylo novoluní na 10°Vah 38´; ZBS Fridricha II. shrnovala všechna dosavadní privilegia, která Přemysl Otakar I. získal od stran soupeřících o vedení Svaté říše římské. Moravský markrabě Vladislav Jindřich za své věrné služby obdržel v ten samý den do dědičného užívání Markrabství Moravské.

Československo: 28.10.1918 několik horoskopů mezi 10:30 – 11:30, 15:45, 19 hod
Československá republika: 14.11.1918 těsně po 12. hodině (schůze přerušena ve 12:05)
Česká republika a Slovenská republika: 1.1.1993 0:00 SEČ, Praha, Bratislava

Velká Britanie:
korunovace Viléma Dobyvatele na krále 25.12. 1066, poledne, Westminster Abbey
Velká Britanie jako Unie Anglie a Skotska 1.5.1707 (jul.kal.), půlnoc, Westminster Abbey
Spojené království Velké Britanie a Irska 1.1.1801, půlnoc, Westminster Abbey

USA :4. 7. 1776, 17:13:55 LT tj. 22:14:31 UT, Philladelphia (později hl. město Washington DC)

Francie:
Francouzská revoluce 14.7.1789 17 hod LT Paříž, dobytí/kapitulace Bastilly
Francouzská republika I.: 22.9.1792, 9:18:30 LT (ingres Slunce do znamení Vah tj podzimní rovnodennost), počátek republikánské éry, která nahradila na několik let kalendář gregoriánský.

Décret de la Convention nationale, concernant l’?re des Françai:
ARTICLE PREMIER
L’?re des Français compte de la fondation de la république, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l’?re vulgaire, jour o? le soleil est arrivé ? l’équinoxe vrai d’automne, en entrant dans le signe de la balance ? 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, pour l’observatoire de Paris.
Národní konvent ovšem zrušil monarchii 21.9. odpoledne před 16. hodinou, kdy byla schůze ukončena.

Francouzská republika II.: 24.2.1848, 18 hod LT Paříž
Francouzská republika III. 4.9.1870 14:30 LT (nebo 16:45 LT) Paříž
Francouzská republika IV.: 10.10.1946 14:40 LMT Paříž, nebo 30.X. 1946 14:30 SEČ

Francouzská republika V.: 28.9.1958 22:00 LMT Paříž (lidové referendum schválilo ústavu, která platí od 4.10.1958

Rakouská republika I.:12.11.1918 16:00 SEČ Vídeň
Rakouská republika II.: 15.5.1955 11:31 SEČ Vídeň

Německé císařství: 18.1.1871 13:00 LT Versailles, Francie, hlavním městem však byl Berlín
Německá republika: (tzv. Výmarská) 9. 11. 1918 14:00 SEČ Berlín
Nacistický režim:30.1.1933 11:15 SEČ Berlín – přibližně v tu dobu jmenoval president Paul von Hindenburgh Adolfa Hitlera kancléřem
Spolková republika Německa 23.5.1949, 16:00 SEČ, Bonn
Německá demokratická republika: 7.10.1949 13:17 SEČ, Berlín
Pád Berlínské zdi: 9. 11. 1989 cca 18:57 SEČ (TV tisková konference s Günterem Schabowskim)
Vstup NDR do SRN 3. 10.1990 0:0 SEČ

Rusko:
2. 3. 1917 jul. kal.) car Mikoláš II. se zřekl trůnu ve prospěch svého bratra Michaila Romanova, ustavení Prozatímní vlády
3. 3. 1917 (jk) Michail Romanov se vzdal trůnu
25. 10. (jk) 1917 (7. 11.) 21:40 LT výstřel z Aurory – signál k útoku na Zimní palác
26. 10 (jk) 1917 (8. 11.) 2:10 LT dobytí Zimního Paláce a zatčení ministrů.
26. 10. (jk) 1917 (8.10.) 5:00 prohlášení o převzetí moci sověty
30.12.1922 12 hod EET tj. 10 hod UT Moskva Svaz Sovětských Socialistických Republik
12.12.1991 17:45 Moskva Ruská Federace

Čína: 1.10.1949, 3:15 LMT Peking, vyhlášení Čínské lidové republiky

b/ Horoskopy počátků kalendáře, různé éry spojené zejména s nástupem nové dynastie

15. 7. 622 (jul.kal.) viditelné novoluní v konjunkci s Venuší, předvečer 16.7. počátek muslimského kalendáře hidžry, útěk Mohameda z Mekky do Mediny

17.4. 6 před. N. l. 3:36 UT Alexandrie, heliakický západ Měsíce v konjunkci s Jupiterem ve Beranu, příští den zatmění Slunce viditelné v Evropě a na předním východě, hvězda betlémská podle Michaela R. Molnara

Japonsko, perioda Showa 26.12.1926, 0 hod. GMT+9) Tokyo, přesněji 25. 12. 1926. 1:25 GMT+9

c/ Radix horoskopy institucí, organizací, hnutí – i nadnárodních:

5.2.1916 18 hod Curych, Švýcarsko, Cabaret Voltaire – vznik dadaistického hnutí
21.3.1934, 8:28 SEČ, jarní rovnodennost, Praha ustavení Surrealistické skupiny v Československu

1.1.1958 0:00 SEČ Brusel EHS (Evropské hospodářské společenství)
1.11.1993 0:00 SEČ, Brusel, Evropská unie

d/ Horoskopy objevů a vynálezů

10.III.1876 16:45 Boston – Alexander Graham Bell uskutečnil první telefonní rozhovor, když řekl „Mr. Watson, come here, I want to see you..“

29.11.1969 22:30 (PST) Los Angeles (UCLA). internetová síť- první zpráva skrze ARPANET
28.10.2003, 23:09 EET (GMT-5) Harvardská Universita, Facebook

e/ Horoskopy důležitých událostí:

6.8.1945 8:15 (GMT+9) Hirošima – svržení 1. atomové bomby
9.8.1945 11:02 (GMT+9) Nagasaki – svržení 2. atomové bomby
22. 11. 1963 12:34 CST (UT-6 hod) Dallas, Texas, atentát na presidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho

2/ Mundánní horoskopy

a/ Ingresy – vstupy Slunce, Luny a planet do znamení zvěrokruhu v tropickém nebo siderickém zvěrokruhu. V siderickém zvěrokruhu nastávají ingresy později. Ingresy Slunce se liší přibližně o 25 dnů, Luny o 2 dny, u planet jde rozdíly ve dnech, rocích případně desetiletích v závislosti na jejich rychlosti.

b/ Ingresy stálic/hvězd do znamení:

Regulus vstupuje opouští znamení Lva a vstupuje do znamení Panny během roku 2011/12, přibližně v roce 158 před n.l. vstoupil do znamení Lva

Betelgeuse vstupuje v průběhu roku 2087/8 do znamení Raka, do znamení Blíženců vstoupil přibližně v roce 68 před n.l.

c/ Synodické vztahy Slunce a Luny

Slunce a Luna: Novoluní, úplňky, někdy i čtvrti.

Speciálním případem novu je zatmění Slunce a úplňku zatmění Měsíce. Zejména úplná zatmění Slunce mají v MA privilegované postavení zlého omen. Zatmění Měsíce doprovázejí zatmění Slunce. V běžném kalendářním roce dochází až k 7 zatměním (napůl zatmění Slunce, napůl zatmění Měsíce) Dále viz oddíl zatmění Slunce a Měsíce

Nejstarší zaznamenané zatmění Slunce se odehrálo 22.10. 2137 př.n.l. v 3:32 UT víme o něm z čínských záznamů proto, že astrologové Ho a Hi se tak opili, že nenahlásili císaři částečné zatmění a proto byli popraveni.

Pro naše dějiny je důležité úplné zatmění Slunce 7. června 1415 v 7:23 UT viditelné po celé Evropě, v Rusku, na Sibiři, Mandžusku a Japonsku. V ten den stál mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem, což jistě mělo negativní dopad na výsledek jeho procesu.

Tzv. Nostradamovo zatmění 11. srpna 1999 v 11:04 UT máme všichni ještě v paměti.

Délka zatmění rozhodovala i o délce jeho působnosti. Např. nostradamovské zatmění trvalo 2 minuty 23 sekund, mělo by tedy mít působnost 2 roky a 4 měsíce. Místo zvěrokruhu na němž došlo k zatmění, bývá bodem citlivým na tranzity.

d/ Heliakické východy a západy planet a hvězd, sledované zejména ve starém Egyptě (heliakický východ hvězdy Sirius), na předním Východě i v prekolumbijské Americe.

Heliakický západ Měsíce několik hodin po konjunkci obou Světel zvěstovalo počátek nového měsíce ve starých kulturách a civilizacích, v judaismu a islámu tak činí dodnes.

e/ Konjunkce (příp. opozice a další aspekty) mezi planetami.

Ve starých dobách zejména mezi Jupiterem a Saturnem, které mají periodu 19,86 roků. Každá další konjunkce nastává o 243° dál, což umožňovalo kumulovat jupitersko-saturnské konjunkce do větších celků. Jednotlivé konjunkce po cca 20 letech (19,86 r) se nazývají minima/specialis, během 60 roků (59,58 r) se konjunkce umístí ve všech třech znameních jednoho živlu. V jednom živlu se odehraje 10 konjunkce během 200 let (198,6 r) s výjimkou 9.konjunkce, která nahlédne do dalšího živlu. Tato sekvence se nazývá media/trigonalis.
Po 40 konjunkcích se vystřídají všechny čtyři živly a začíná nový cyklus. Tato 800letá sekvence (794.4 r) nese název maxima/climacteria.

Zvláštním případem je tu třikrát se opakující konjunkce Jupitera se Saturnem (v prostřední je Jupiter retrográdní). K trojité konjunkci dochází 7x za tisíciletí (např. v letech 967/8, 1007/8, 1306, 1425, 1682/3, 1940/1, 1980/1. V roce -6 (7. př.n.l.) měla tato trojkonjunkce zvěstovat narození spasitele Ježíše Krista.

Po objevení Urana 1781, Neptuna 1846* a Plutona 1930, Cheirona 1977, Eris 2005 se tyto periody rozšířily o jejich periody. *(Galileo Galilei pozoroval Neptuna dalekohledem už 28.1.1613, ale považoval ho za Jupiterův měsíc.)

Zodiakální periody cca: Uran 84 r, Neptun 165r, Pluton 248 r, Cheiron 50 r, Eris 557

Saturn/Uran 45 r, Saturn/Neptun 36 r, Saturn/Pluton 33r, Saturn/Cheiron 70 r,
Uran/Pluton 127 r, Uran/Neptun 171 roků, Neptun/Pluton 492 roků

f/ Zákryty planet a hvězd

V astronomii znamená slovo tranzit přechod Merkura nebo Venuše přes Sluneční disk při dolní konjunkci.

Merkur tranzituje přes sluneční disk 13x za století (např. 7.5.2003, 8.11.2006, 9.5.2016)

Venušin synodický vztah se Sluncem trvá 8 roků a má důležité místo v kalendářovém umění starých civilizací, její tranzity se odehrávají po 122 a 130 letech. (např. 9.12.1874, 8.12.1882, 8.6.2004, 6.6.2012)

Častým jevem jsou zákryty planet nebo hvězd Lunou, řidčeji planetou, jde o zdůrazněnou konjunkci.

g/ Dlouhodobé periody vzestupných uzlů planet

Heliocentrické vzestupné a sestupné uzly planet se pohybují ve směru zvěrokruhu rychlostí několika desítek úhlových sekund za rok, celý zvěrokruh by teoreticky prošly za několik desítek tisíc let. Zajímavé jsou i konjunkce planet se svými uzly.

h/ Přechody planet přes rovník, tj. nulová deklinace

Nejpoužívanější a nejznámější je tento horoskop jako ingres Slunce do znamení Berana a Vah, kdy má Slunce nulovou deklinaci.

Podobně lze počítat dotek jakéhokoli tělesa s rovníkem, často se používá Luna, zajímavé jsou i rovníkové kontakty ostatních planet. Lze tu využít i výhod astrokartografického zobrazení horoskopu.

Př. 31.3.1981 Saturn 23:43 UT má deklinaci 0°a směřuje na severní polokouli. V kartografickém zobrazení můžeme vidět Neptunův ascendent, probíhající např. středem Itálie, moravsko-slovenskými hranicemi. Rozpuštění Československa klidnou cestou si jistě pamatujeme, dále připomeňme hrozící rozpad Itálie.

i/ Planetární útvary, např. tzv. Vědra/Trychtýře, shluky planet, retrogradita a podobné jevy

Těmito jevy se systematicky zabýval RNDr. Milan Špůrek. Během roku 2011 např. končí osmileté období Saturnského vědra, které začalo v roce 2004. Předchozí Saturnská vědra nastala v letech 1792/1797, 1825/35, 1865/74, 1926/34, 1964/75.

Podobně zajímavá jsou období seskupení planet v úzké výseči, např. v podzimních a zimních měsících 80. let 20. století. 13.11.1982 v 16:38 SEČ, kdy všechny planety včetně Světel ležely ve výseči 71°43´ od Plutona na 27°Vah 49´po Mars na 9°Kozoroha 32´

12. – 14. 7. 1986 7 planet retrográdních (kromě Venuše a Světel)

21. 1. 1979 – 14.3.1999 byl Pluton z heliocentrického hlediska blíž Slunci než Neptun. Plutonovo perihelium/přísluní nastalo 12. 9. 1989

j/ Pozorování nov, supernov

1006 – extrémně jasná supernova; záznamy dokládají pozorování v Egyptě, Iráku, Itálii, Švýcarsku, Číně, Japonsku a pravděpodobně i Francii a Sýrii.

1054 – počátek formování Krabí mlhoviny, zaznamenaný čínskými astronomy a možná i nejspíš i obyvateli prekolumbovské Ameriky.

1181 – zaznamenaná čínskými a japonskými astronomy, supernova v Kasiopei.

1572 – supernova v Kasiopei, pozorovaná Tycho Brahem, jehož kniha De Nova Stella dala podobným objektům název „nova“. O této supernově podal zprávu i Tadeáš Hájek z Hájku.

1604 – supernova v Hadonoši, pozorovaná Johannem Keplerem; poslední supernova pozorovaná v Mléčné dráze. Tato supernova posloužila Galileovi jako důkaz neplatnosti aristotelovského dogmatu o neměnnosti nebes.

1885 – supernova v galaxii Andromeda, objevená Ernstem Hartwigem.

1987 – supernova ve Velkém Magellanově mračnu.

k/ Komety (periodické i neperiodické)

Nejznámější periodickou kometou je Halleyova s periodou návratu 75/6 roků, záznamy o jejím pozorování sahají do roku 240. př.n.l. Jméno dostala po Edmundovi Halleyovi, který v roce 1705 jako první předpověděl její návrat v roce 1758, tvrdil, že komety z let 1456, 1531, 1607 a 1682 jsou jedno a to samé těleso. Ve 20. století se vrátila v roce 1910 a 1986.

2/ Nativní horoskopy důležitých politiků a postav veřejného, kulturního či vědeckého života.

Vzájemné, synastrické vztahy s nativitami jiných osob a radixy domácích i cizích států.

Tranzity, revoluce a direkce atd. v rozhodujících okamžicích jejich veřejného i soukromého života.

3/ Přenášení zvěrokruhu na zeměkouli čili NEBE NA ZEMI

a/ Z hlediska vědy signatur jsou např. Čechy signované znamením Lva. V roce 1162 dostal král Vladislav II. do erbu stříbrného lva ve skoku, do té doby používali čeští vládcové přemyslovskou orlici.

Praha a 8°Lva, zřetelně heraldického původu – osmičku připomínají spletené ocasy českého heraldického dvouocasého lva.

Londýn 17° Blíženců 54´ – nejvýznamnější angl. astrolog William Lilly na základě Bonatiho pouček a dalších jevů předpověděl v roce 1648 z přechodu hvězdy El Nath přes toto místo pro Londýn a Anglii na léta 1665/7 nešťastné období. Na konci roku 1664 v Londýně vypukl mor, epidemie kulminovala na jaře roku 1665 a v noci z 2. na 3. září 1666 velkou část města zničil obrovský požár.

b/ Snaha nalézt nějaký na bod na Zemi, jehož zeměpisné souřadnice by odpovídaly počátku některého znamení zvěrokruhu, případně stupně a tak oba souřadné systémy sladit.

Příklady:

Rudhyar: Sfinga odpovídá přechodu mezi znamením Lva a Panny (panenská lvice), Sfinga ma souřadnice 29°58´44“ severní šířky a 31°07´57“ východní délky zaokrouhleně 31°58´, což odpovídá 0° Panny, Lev začíná na 1°08´východní délky, Rak na 28°52´západní délky, Váhy na 61°58´východní délky atd.

Místní poledník ostrova El Hierro (Ferro) jeden z Kanárských ostrovů 17° W 39′ 46.02″, zaokrouhleně 18° západně od Greenwiche lze ztotožnit s počátkem znamení Berana. Poledník ostrova El Sierro (Ferro) byl používán jako nultý poledník před zavedením Greenwichského poledníku. Z astrologického hlediska tedy začíná znamení Býka na 12° výhodní délky, znamení Blíženců na 42° východní délky atd.

Cyril Fagan ztotožňuje Cheopsovu pyramidu s hvězdou Aldebaran, která má v siderickém zvěrokruhu délku 15°Býka (SZ), v tropickém zvěrokruhu 1.1.2010 9°53´05“ Blíženců.

Pražský zodiak Milana Špůrka, který vede osu 15°Býka-15°Štíra poledníkem rotundy Nalezení sv. Kříže. Začátek znamení Raka leží na oltáři katedrály sv. Víta, kde Slunce zapadá o letním slunovratu. Začátek znamení Berana leží v kostele sv. Klimenta, začátek znamení Kozoroha v rotundě sv. Longina v Ulici Na rybníčku poblíž kostela sv. Štěpána, začátek znamení Vah leží v místě bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na Smíchově. Pražský zvěrokruh lze rozšířit na celé Čechy.

Jan Kotiš nalezl podobnou dispozici v Plzni, s centrem poblíž Velkého náměstí.

4/ Astrologická meteorologie

Předpovídání dlouhodobé i krátkodobé změn počasí patřilo kdysi do astrologické praxe.

V současnosti se tímto oborem zabývá ing. Jiří Nitsche z Olomouce, který úspěšně předpovídá změny počasí zejména údery „chladných sil“ na základě staroindického védského textu.

ZNÁZORŇOVÁNÍ HOROSKOPŮ

1/ Standardní zobrazení běžné v té které době

2/ Astro*karto*grafie (ACG) Jim Lewis 70. léta 20. století, navazuje na předchozí merkatorskou projekci. Sinusoidy na mapě světa znázorňují kde jsou v onom okamžiku na celé zeměkouli planety na ascendentu a descendentu, kde na Mediu a Imu Coeli.

3/ Azimutální zobrazení (Local Space). Polohy planet jsou přeneseny z ekliptikálních souřadnic do azimutálních souřadnic, což ukazuje, kterým směrem se planeta nachází. Aktivní jsem i opozice na tato místa.

Variantou azimutálního zobrazení je Pražský zodiak Milana Špůrka.

4/ Mundoskop Cyrila Fagana. Polohy planet jsou přeneseny z ekliptikálních souřadnic )siderického zvěrokruhu) na primární vertikálu.

PERIODIZACE DĚJIN

„Pojem doba osová (německy Achsenzeit) zavedl německý filosof Karl Jaspers ve svých pracích z filosofie dějin; označuje dobu vymezenou přibližně lety 800 a 200 př. n. l., kdy ve čtyřech na sobě nezávislých kulturních prostorech současně povstaly filosofické a náboženské tradice, které dodnes tvoří základy civilizace. Podle Jasperse osová doba znamenala ustanovení duchovních základů lidství; vznikly základní pojmy a kategorie, ve kterých lidstvo myslelo během celých následujících dějin a ve kterých myslí dodnes.

S příchodem hinduismu a buddhismu v Indii, taoismu a konfucianismu v Číně, prorockého judaismu a zoroastrismu na Předním východě a filosofie ve starém Řecku vznikl nábožensko-filosofický pohled na svět, ze kterého lidstvo dodnes čerpá sílu a naději. Toto vykročení k absolutnu či, jak je Jaspers nazývá, zduchovnění, způsobilo podstatnou proměnu lidstva a vznik dějin v nám známém smyslu.

Jádrem této proměny, jež v osové době začala, je sebeuvědomění člověka jako mravně odpovědného jednotlivce a s tím související objev lidské subjektivity, svobody, individuální morálky a svědomí. Individualizovaný člověk tak postupně ztrácí oporu samozřejmě sdíleného mýtu a tradice, k nimž musí přistupovat kriticky a orientovat se podle svého vlastního rozumu. Jako svobodný odpovídá za své činy a zároveň ví, že není jen hříčkou osudu, nýbrž že sám také tvoří dějiny.

Další moderní autoři hovoří o této „revoluci starověku“ jako o kroku „od mýtu k logu“ (např. Wilhelm Nestle), o „objevu ducha“ (Bruno Snell), „zrodu logu“ (Arno Schmidt), či v souvislosti se vznikem řeckých městských států jako o „počátku dějin“ (Jan Patočka) a „vzniku politična“ (Christian Meier). Význam tohoto obratu vyjádřil podle Patočky Platón tak, že za hlavní úkol člověka pokládá „péči o duši“.“ Zdroj: wikipedia

Z astrologického hlediska Jaspersovu „dobu osovou“, nebo lépe její počátek, můžeme ztotožnit s obdobím okolo roku 578/5 př. n. l. (-577/4 astronomicky), kde se postupně setkali v konjunkci na 10°až 15°znamení Býka planety Uran, Neptun a Pluton. Další trojkonjunkce těchto planet nastane v letech 3368/70 uprostřed znamení Blíženců

Teorie platonských věků založených na couvání jarního bodu souhvězdími se začala objevovat až s vystoupením Teosofické společnosti, poprvé spekulace o přechodu z věku ryb do věku Vodnáře objevila u astrologa-teosofa A.J.Pearceho v jeho knize The Textbook of Astrology vydané 1879. Názory na datum příchod věku Vodnáře se různí, od roku 1648 do roku 2800.

Různí autoři také navrhují další možné značení vztahů mezi jarném bodem a počátkem siderického zodiaku zejména podle toho, jakou zvolili fiduciální hvězdu, případně referenční bod, jímž tento rozdíl měří. Nejčastěji se používají:

Aldebaran, který dal vzniknout synetickému jarnímu bodu SVP Cyrila Fagana a Donalda Bradleye.

Spika, o kterou je opřena ajanámša indické astrologie

Regulus, jehož postup tropickým zvěrkruhem používá RNDr. MIlan Špůrek a také autor tohoto materiálu.

Mundánní horoskopyb/ Ingresy stálic/hvězd do znamení:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.