VENUŠE Z HLEDISKA MODERNÍ ASTROLOGIE

VENUŠE V ASTROLOGII

V našem planetárním systému obíhá Venuše okolo Slunce mezi Merkurem a Zemí. Z pozemského pohledu se od Slunce nevzdálí více než 48°, proto v horoskopu bývá ve stejném znamení zvěrokruhu jako Slunce nebo ve dvou znameních vedlejších. Pokud ráno vychází před Sluncem, nazýváme ji Jitřenkou, pokud večer po Slunci zapadá, Večernicí. Po Slunci a Luně v úplňku je třetím nejjasnějším objektem na obloze. Její jasnost, východy a západy v největší elongaci (vzdálenosti od Slunce) poutají odjakživa pozornost lidí, básníků a umělců, jimž poskytuje inspiraci, také tvůrců a strážců kalendářů mezopotámských, prekolumbijské Ameriky a islámu. V její záři a  cyklických vztazích vůči Slunci je třeba hledat kořeny jejího astrologického symbolismu.

Venuše je zobrazována jako mladá krásná žena, je symbolem přitažlivosti, lásky a krásy. Představuje dostředivou sílu zkušenosti, která nutí jedince, aby dosáhl sjednocení s vlastním Svébytným Já (Self), či se Svébytnými Já ostatních jedinců. Je třeba pečlivě rozlišovat mezi archetypovými obrazy mateřství (Luna) a ženství (Venuše). Venuše v  každém živém celku určuje hodnoty toho, oč se marsovsky usiluje, čeho je třeba dosáhnout, nebo co je třeba zničit. Venuše hodnotí emocionálně podle binární opozice libé – nelibé. V organismech představuje z hlediska astrologie životní sílu, touhu po životě, skrytou nejen ve všech semenech ale i ve žlazách s vnitřní sekrecí. Na společensko-kulturní rovině z pohledu moderní astrologie představuje zděděný smysl pro hodnoty, ať už etické, estetické či materiální.  V rámci individuálního vývoje humanistické astrologie , představuje Venuše a její stav v nativním horoskopu způsob, jak přehodnotit hodnoty kolektivně vzývané společenstvím, v němž jedinec žije, jak tento hodnotový systém přeměnit a nastolit hodnotový systém vlastní. Z hlediska transpersonální astrologie, nebo holarchického dává jedinečnou podobu archetypům v podobě archetypových obrazů, které jsou odpovědí Celistvosti, jíž považujeme za božskou, na kolektivní potřeby jedinců nebo prvků, které Celek holarchicky (holos = celek, arché = vláda) zahrnuje.

Pavel Turnovský

Comments are closed.