Zvěrokruh – znamení Vodnáře

Pavel Turnovský: Znamení Vodnáře

Do znamení Vodnáře vstupuje Slunce 20. nebo 21. ledna. Dny se už znatelně prodlužují a s tím roste i síla světla, Vodnář je stabilizujícím projevem vzdušného živlu zahřívaného vnitřním ohněm nadšení. Vzduch symbolizuje všeprostupující a stimulující prostředky komunikace, sdružuje jedince do aktivních skupin, dává jim nový duchovní a společenský rozměr. V mnoha jazycích odkazují slova „vzduch“ či „dech“ na slovo „duch“. Vzduchu v transcendentním významu Duch Svatý, činí z lidí Bratry a Sestry, děti archetypálního Otce, Celistvosti. Vodnář jako archetyp, ochranná inteligence. Archetyp považujme za jednotící aspekt, je nadosobní odpovědí Celistvosti na potřebu společenství lidí, jež spojuje pod, je to vzor, s nímž se člověk může ztotožnit, aby dokončil svoji transmutaci, nebo když hodlá vědomě položit na oltář lidstva plody svého snažení ve prospěch zdokonalení lidstva-jako-celku. Ve Vodnáři dostává podoba archetypu ustálené a konkrétní rysy. Vzduch Vah vytváří kolektivně přijatelné archetypální hodnoty, vzduch Vodnáře je soustřeďuje v kulturních institucích, vzduch Blíženců rozděluje formou znalostí to, co tyto instituce vytvořily.

Po tom co se jedinec stal v Kozorohu společenskou bytostí, dosáhl svého profesionálního, politického, společenského či duchovního postavení, snaží se ve týmu jedinců inspirovaných idejemi prýštícími z putýnky andělského Vodnáře, provést řadu změn a inovací, nutných k dalšímu zdárnému rozvoji společenství. Zda se reforma povede a jakou odměnu sklidí, uvidí vbrzku v poslední fázi vývojového procesu, ve znamení Ryb.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.