STRÁNKY PAVLA TURNOVSKÝHO

Rezonance       Transformotor
Základní kurz ročník 2010-2012 19. běh    Astrologická škola pro statečné
Astrologické kursy a dílny    Kurs rektifikace    Kurs synastrie    Astrodrama s Martinou Lukáškovou
Kurz užití sabiánských symbolů
Doporučujeme    Dotazy žáků    Učební látka ke stažení    Přihlášky    Horoskop pro tento měsíc    K zamyšlení


Vážení přátelé astrologie,


dovolte, abychom vás seznámili s historií nejdéle existující astrologické školy u nás. Na základě svých dlouholetých studií astrologie (od jara roku 1968), a zkušeností s vyučováním malého kroužku v druhé polovině 80. let minulého století, vytvořil Pavel Turnovský v letech 1990 a 1991 učební plán astrologického kurzu opřený o filosofii Dane Rudhyara, podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale jako pomoc při osobním rozvoji, k hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu. První ročník Základního astrologického kurzu byl otevřen na podzim roku 1992. Od roku 2000 vede praktickou část kurzu paní Martina Lukášková, která se věnuje astrologii od roku 1990 a základní kurz vystudovala už v roce 1993. Od roku 1992, kdy byl tento kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo na jeden tisíc zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhne na konci letošního školního roku šesti set. Studenti a absolventi kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě, Americe, Asii, Austrálii i jinde.

Do učebny MINTAKA se dostanete

A/ Nejjednodušeji ze stanice metra B RADLICKÁ (první za stanicí Smíchovské nádraží). Vystoupíte na Radlické, vyjdete ze stanice na plácek s trafikou, dáte se doprava, projdete podcho-dem, pak doleva buď po schodech nebo cestičkou, na dalších schodech dolů doprava areálem bazénu, přes jeho parkoviště dál až k tenisovým dvorcům, pak šikmo doleva parčíkem na Radlic-kou, před sebou za silnicí spatříte základní školu a budovu Zenit se zaskleným chodníkem, půjde-te dál k bloku domů na pravé straně ulice, druhé dveře vpravo jsou č. 99, kde sídlíme.
B/ Tramvají č.6 z Anděla do stanice Laurová (konečná), přejdete na levý chodník a pak nahoru cca 5 minut kolem kolem plotu parčíku.
C/ Autem z města: V Pechlátově ulici, která je souběžná s Radlickou, lze bez problémů parkovat. Ze Smíchova můžete jet Radlickou, za červenohnědou moderní budovou Mladé Fronty zahnete vlevo do Laurové a hned vpravo do Holubové a pokračujete Pechlátovou. Můžete také jet až nahoru kolem základní školy, kde na světlech zahnete vlevo a objedete parčík.
D/ Autem z Jinonic: na světlech u školy zahnete vpravo a objedete parčík.

Vstoupíte do chodby domu a u bílých dveří zazvoníte na zvonek č. 5, my si pro Vás přijde-me. Pokud by byly dveře zavřeny, zavolejte na mobil.


S přáním, aby vám bylo vše k dobru        Martina Lukášková    Pavel TurnovskýFoto z učebny Mintaka (interiér)